Nederlands getalle vanaf 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nul -
1 Een één -
2 Twee Twee -
3 Drie Drie -
4 Vier Vier -
5 Vyf Vijf -
6 Ses Zes -
7 Sewe Zeven -
8 Agt Acht -
9 Nege Negen -
10 Tien Tien -
11 Elf Elf -
12 Twaalf Twaalf -
13 Dertien Dertien -
14 Veertien Veertien -
15 Vyftien Vijftien -
16 Sestien Zestien -
17 Sewentien Zeventien -
18 Agtien Achttien -
19 Negentien Negentien -
20 Twintig Twintig -
21 Twintig Eenentwintig -
22 Twee en twintig Tweeëntwintig -
23 Drie en twintig Drieëntwintig -
24 Vier en twintig Vierentwintig -
25 Vyf en twintig Vijfentwintig -
26 Ses en twintig Zesentwintig -
27 Sewe en twintig Zevenentwintig -
28 Twintig Achtentwintig -
29 Nege en twintig Negenentwintig -
30 Dertig Dertig -
31 Dertig een Eenendertig -
32 Twee en dertig Tweeëndertig -
33 Drie en dertig Drieëndertig -
34 Dertig vier Vierendertig -
35 Vyf en dertig Vijfendertig -
36 Ses en dertig Zesendertig -
37 Sewe en dertig Zevenendertig -
38 Agt en dertig Achtendertig -
39 Dertig nege Negenendertig -
40 Veertig Veertig -
41 Een en veertig Eenenveertig -
42 Veertig twee Tweeenveertig -
43 Veertig drie Drieënveertig -
44 Veertig vier Vierenveertig -
45 Vyf en veertig Vijfenveertig -
46 Ses en veertig Zesenveertig -
47 Veertig sewe Zevenenveertig -
48 Agt en veertig Achtenveertig -
49 Veertig nege Negenenveertig -
50 Vyftig Vijftig -
51 Vyftig een Eenenvijftig -
52 Twee en vyftig Tweeënvijftig -
53 Vyftig drie Drieënvijftig -
54 Vier en vyftig Vierenvijftig -
55 Vyf en vyftig Vijfenvijftig -
56 Vyftig ses Zesenvijftig -
57 Sewe en vyftig Zevenenvijftig -
58 Agt en vyftig Achtenvijftig -
59 Vyftig nege Negenenvijftig -
60 Sestig Zestig -
61 Een en sestig Eenenzestig -
62 Twee en sestig Tweeënzestig -
63 Sestig drie Drieënzestig -
64 Sestig vier Vierenzestig -
65 Vyf en sestig Vijfenzestig -
66 Sestig Zesenzestig -
67 Sestig sewe Zevenenzestig -
68 Sestig agt Achtenzestig -
69 Sestig nege Negenenzestig -
70 Sewentig Zeventig -
71 Sewentig Eenenzeventig -
72 Twee en sewentig Tweeënzeventig -
73 Sewentig drie Zeventig drie -
74 Vier en sewentig Vierenzeventig -
75 Vyf en sewentig Vijfenzeventig -
76 Sewentig ses Zesenzeventig -
77 Sewe en sewentig Zeventig zeven -
78 Sewentig agt Achtenzeventig -
79 Sewentig nege Negenenzeventig -
80 Tagtig Tachtig -
81 Tagtig een Eenentachtig -
82 Twee en tagtig Tweeëntachtig -
83 Drie en tagtig Drieëntachtig -
84 Vier en tagtig Vierentachtig -
85 Vyf en tagtig Vijfentachtig -
86 Ses en tagtig Zesentachtig -
87 Sewe en tagtig Zevenentachtig -
88 Agt en tagtig Achtentachtig -
89 Nege en tagtig Negenentachtig -
90 Negentig Negentig -
91 Negentig een Eenennegentig -
92 Negentig twee Tweeënnegentig -
93 Negentig drie Drieënnegentig -
94 Negentig vier Vierennegentig -
95 Negentig vyf Vijfennegentig -
96 Negentig ses Zesennegentig -
97 Negentig sewe Negentig zeven -
98 Negentig agt Achtennegentig -
99 Negentig Negenennegentig -
100 Een honderd Honderd -