Koreaans getalle vanaf 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero 제로
1 Een
2 Twee
3 Drie
4 Vier
5 Vyf
6 Ses
7 Sewe
8 Agt
9 Nege
10 Tien
11 Elf 십일
12 Twaalf 십이
13 Dertien 십삼
14 Veertien 십사
15 Vyftien 십오
16 Sestien 십육
17 Sewentien 십칠
18 Agtien 십발
19 Negentien 십구
20 Twintig 이 십
21 Twintig 이 십일
22 Twee en twintig 이 십이
23 Drie en twintig 이 십삼
24 Vier en twintig 이 십사
25 Vyf en twintig 이 십오
26 Ses en twintig 이 십육
27 Sewe en twintig 이 십칠
28 Twintig 이 십발
29 Nege en twintig 이 십구
30 Dertig 삼 십
31 Dertig een 삼 십 일
32 Twee en dertig 삼 십 이
33 Drie en dertig 삼 십 삼
34 Dertig vier 삼 십 사
35 Vyf en dertig 삼 십 오
36 Ses en dertig 삼 십 육
37 Sewe en dertig 삼 십 칠
38 Agt en dertig 삼 십 발
39 Dertig nege 삼 십 구
40 Veertig 사 십
41 Een en veertig 사 십일
42 Veertig twee 사 십이
43 Veertig drie 사 십삼
44 Veertig vier 사 십사
45 Vyf en veertig 사 십오
46 Ses en veertig 사 십육
47 Veertig sewe 사 십칠
48 Agt en veertig 사 십발
49 Veertig nege 사 십구
50 Vyftig 오 십
51 Vyftig een 오 십일
52 Twee en vyftig 오 십이
53 Vyftig drie 오 십삼
54 Vier en vyftig 오 십사
55 Vyf en vyftig 오 십오
56 Vyftig ses 오 십육
57 Sewe en vyftig 오 십칠
58 Agt en vyftig 오 십발
59 Vyftig nege 오 십구
60 Sestig 육 십
61 Een en sestig 육 십일
62 Twee en sestig 육 십이
63 Sestig drie 육 십삼
64 Sestig vier 육 십사
65 Vyf en sestig 육 십오
66 Sestig 육 십육
67 Sestig sewe 육 십칠
68 Sestig agt 육 십발
69 Sestig nege 육 십구
70 Sewentig 칠 십
71 Sewentig 칠 십일
72 Twee en sewentig 칠 십이
73 Sewentig drie 칠 십삼
74 Vier en sewentig 칠 십사
75 Vyf en sewentig 칠 십오
76 Sewentig ses 칠 십육
77 Sewe en sewentig 칠 십칠
78 Sewentig agt 칠 십발
79 Sewentig nege 칠 십구
80 Tagtig 발 십
81 Tagtig een 발 십일
82 Twee en tagtig 발 십이
83 Drie en tagtig 발 십삼
84 Vier en tagtig 발 십사
85 Vyf en tagtig 발 십오
86 Ses en tagtig 발 십육
87 Sewe en tagtig 발 십칠
88 Agt en tagtig 발 십발
89 Nege en tagtig 발 십구
90 Negentig 구 십
91 Negentig een 구 십일
92 Negentig twee 구 십이
93 Negentig drie 구 십삼
94 Negentig vier 구 십사
95 Negentig vyf 구 십오
96 Negentig ses 구 십육
97 Negentig sewe 구 십칠
98 Negentig agt 구 십발
99 Negentig 구 십구
100 Een honderd