Javaans getalle vanaf 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nul -
1 Een Siji -
2 Twee Loro -
3 Drie Telung -
4 Vier Papat -
5 Vyf Limang -
6 Ses Enem -
7 Sewe Pitu -
8 Agt Wolung -
9 Nege Sangang -
10 Tien Sepuluh -
11 Elf Sewelas -
12 Twaalf Rolas -
13 Dertien Telulas -
14 Veertien Patbelas -
15 Vyftien Limalas -
16 Sestien Nembelas -
17 Sewentien Pitulas -
18 Agtien Wolulas -
19 Negentien Sangalas -
20 Twintig Puluh -
21 Twintig Puluh siji -
22 Twee en twintig Puluh loro -
23 Drie en twintig Puluh telung -
24 Vier en twintig Puluh papat -
25 Vyf en twintig Rong puluh lima -
26 Ses en twintig Puluh enem -
27 Sewe en twintig Puluh pitu -
28 Twintig Puluh wolung -
29 Nege en twintig Puluh sangang -
30 Dertig Telung puluh -
31 Dertig een Telung puluh siji -
32 Twee en dertig Telung puluh loro -
33 Drie en dertig Telung puluh telu -
34 Dertig vier Telung puluh papat -
35 Vyf en dertig Telung puluh lima -
36 Ses en dertig Telung puluh enem -
37 Sewe en dertig Telung puluh pitu -
38 Agt en dertig Telung puluh wolu -
39 Dertig nege Telung puluh sangang -
40 Veertig Patang puluh -
41 Een en veertig Patang puluh siji -
42 Veertig twee Patang puluh loro -
43 Veertig drie Patang puluh telu -
44 Veertig vier Patang puluh papat -
45 Vyf en veertig Patang puluh lima -
46 Ses en veertig Patang puluh nem -
47 Veertig sewe Patang puluh pitu -
48 Agt en veertig Patang puluh wolu -
49 Veertig nege Patang puluh sangang -
50 Vyftig Sèket -
51 Vyftig een Sèket siji -
52 Twee en vyftig Sèket loro -
53 Vyftig drie Sèket telu -
54 Vier en vyftig Sèket papat -
55 Vyf en vyftig Sèket lima -
56 Vyftig ses Sèket enem -
57 Sewe en vyftig Sèket pitu -
58 Agt en vyftig Sèket wolu -
59 Vyftig nege Sèket sangang -
60 Sestig Sewidak -
61 Een en sestig Sewidak siji -
62 Twee en sestig Sewidak loro -
63 Sestig drie Sewidak telu -
64 Sestig vier Sewidak papat -
65 Vyf en sestig Sewidak lima -
66 Sestig Sewidak enem -
67 Sestig sewe Sewidak pitu -
68 Sestig agt Sewidak wolung -
69 Sestig nege Sewidak sangang -
70 Sewentig Pitung puluh -
71 Sewentig Pitung puluh siji -
72 Twee en sewentig Pitung puluh loro -
73 Sewentig drie Pitung puluh telu -
74 Vier en sewentig Pitung puluh papat -
75 Vyf en sewentig Pitung puluh lima -
76 Sewentig ses Pitung puluh enem -
77 Sewe en sewentig Pitung puluh pitu -
78 Sewentig agt Pitung puluh wolu -
79 Sewentig nege Pitung puluh sangang -
80 Tagtig Wolung puluh -
81 Tagtig een Wolung puluh siji -
82 Twee en tagtig Wolung puluh loro -
83 Drie en tagtig Wolung puluh telu -
84 Vier en tagtig Wolung puluh papat -
85 Vyf en tagtig Wolung puluh lima -
86 Ses en tagtig Wolung puluh enem -
87 Sewe en tagtig Wolung puluh pitu -
88 Agt en tagtig Wolung puluh wolu -
89 Nege en tagtig Wolung puluh sangang -
90 Negentig Sangang puluh -
91 Negentig een Sangang puluh siji -
92 Negentig twee Sangang puluh loro -
93 Negentig drie Sangang puluh telu -
94 Negentig vier Sangang puluh papat -
95 Negentig vyf Sangang puluh lima -
96 Negentig ses Sangang puluh enem -
97 Negentig sewe Sangang puluh pitu -
98 Negentig agt Sangang puluh wolu -
99 Negentig Sangang puluh sangang -
100 Een honderd Satus -