Igbo getalle vanaf 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Efu -
1 Een Otu -
2 Twee Abụọ -
3 Drie Atọ -
4 Vier Anọ -
5 Vyf Ise -
6 Ses Isii -
7 Sewe Asaa -
8 Agt Asatọ -
9 Nege Nine -
10 Tien Iri -
11 Elf Iri na otu -
12 Twaalf Iri na abụọ -
13 Dertien Iri na atọ -
14 Veertien Iri na anọ -
15 Vyftien Iri na ise -
16 Sestien Iri na Isii -
17 Sewentien Iri na asaa -
18 Agtien Iri na asatọ -
19 Negentien Iri na itoolu -
20 Twintig Iri abụọ -
21 Twintig Iri abụọ na otu -
22 Twee en twintig Iri abụọ na abụọ -
23 Drie en twintig Iri abụọ na atọ -
24 Vier en twintig Iri abụọ na anọ -
25 Vyf en twintig Iri abụọ na ise -
26 Ses en twintig Iri abụọ na isii -
27 Sewe en twintig Iri abụọ na asaa -
28 Twintig Iri abụọ na asatọ -
29 Nege en twintig Iri abụọ na itoolu -
30 Dertig Iri Atọ -
31 Dertig een Iri Atọ na otu -
32 Twee en dertig Iri Atọ na abụọ -
33 Drie en dertig Iri Atọ na atọ -
34 Dertig vier Iri Atọ na anọ -
35 Vyf en dertig Iri Atọ na ise -
36 Ses en dertig Iri Atọ na isii -
37 Sewe en dertig Iri Atọ na asaa -
38 Agt en dertig Iri Atọ na asatọ -
39 Dertig nege Iri Atọ na itoolu -
40 Veertig Iri anọ -
41 Een en veertig Iri anọ otu -
42 Veertig twee Iri anọ abụọ -
43 Veertig drie Iri anọ na atọ -
44 Veertig vier Iri anọ na anọ -
45 Vyf en veertig Iri anọ na ise -
46 Ses en veertig Iri anọ na isii -
47 Veertig sewe Iri anọ na asaa -
48 Agt en veertig Iri anọ na asatọ -
49 Veertig nege Iri anọ na itoolu -
50 Vyftig Iri ise -
51 Vyftig een Iri ise otu -
52 Twee en vyftig Iri ise abụọ -
53 Vyftig drie Iri ise na atọ -
54 Vier en vyftig Iri ise na anọ -
55 Vyf en vyftig Iri ise na ise -
56 Vyftig ses Iri ise na isii -
57 Sewe en vyftig Iri ise na asaa -
58 Agt en vyftig Iri ise na asatọ -
59 Vyftig nege Iri ise na itoolu -
60 Sestig Iri isii -
61 Een en sestig Iri isii otu -
62 Twee en sestig Iri isii na abụọ -
63 Sestig drie Iri isii na atọ -
64 Sestig vier Iri isii na anọ -
65 Vyf en sestig Iri isii na ise -
66 Sestig Iri isii na isii -
67 Sestig sewe Iri isii na asaa -
68 Sestig agt Iri isii na asatọ -
69 Sestig nege Iri isii na itoolu -
70 Sewentig Iri Asaa -
71 Sewentig Iri Asaa otu -
72 Twee en sewentig Iri Asaa abụọ -
73 Sewentig drie Iri Asaa atọ -
74 Vier en sewentig Iri Asaa anọ -
75 Vyf en sewentig Iri Asaa ise -
76 Sewentig ses Iri Asaa isii -
77 Sewe en sewentig Iri Asaa asaa -
78 Sewentig agt Iri Asaa asatọ -
79 Sewentig nege Iri Asaa itoolu -
80 Tagtig Asatọ -
81 Tagtig een Asatọ otu -
82 Twee en tagtig Asatọ abụọ -
83 Drie en tagtig Asatọ na atọ -
84 Vier en tagtig Asatọ na anọ -
85 Vyf en tagtig Asatọ na ise -
86 Ses en tagtig Asatọ na isii -
87 Sewe en tagtig Asatọ na asaa -
88 Agt en tagtig Asatọ na asatọ -
89 Nege en tagtig Asatọ na itoolu -
90 Negentig Iri Itoolu -
91 Negentig een Iri Itoolu otu -
92 Negentig twee Iri Itoolu abụọ -
93 Negentig drie Iri Itoolu atọ -
94 Negentig vier Iri Itoolu anọ -
95 Negentig vyf Iri Itoolu ise -
96 Negentig ses Iri Itoolu isii -
97 Negentig sewe Iri Itoolu asaa -
98 Negentig agt Iri Itoolu asatọ -
99 Negentig Iri Itoolu itoolu -
100 Een honderd Otu narị -