Haïtiese Kreools getalle vanaf 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zewo -
1 Een Youn -
2 Twee 7 -
3 Drie Twa -
4 Vier Kat -
5 Vyf Senk -
6 Ses Sis -
7 Sewe Sèt -
8 Agt Uit -
9 Nege Nèf -
10 Tien Dis -
11 Elf Onz -
12 Twaalf Douz -
13 Dertien Trèz -
14 Veertien Katòz -
15 Vyftien Kenz -
16 Sestien Sèz -
17 Sewentien Disèt -
18 Agtien Dizwit -
19 Negentien Diznèf -
20 Twintig Ven -
21 Twintig Ven yon sèl -
22 Twee en twintig Ven de -
23 Drie en twintig Ven twa -
24 Vier en twintig Ven kat -
25 Vyf en twintig Ven senk -
26 Ses en twintig Ven sis -
27 Sewe en twintig Ven sèt -
28 Twintig Ven uit -
29 Nege en twintig Ven nèf -
30 Dertig Trant -
31 Dertig een Trant youn -
32 Twee en dertig Trant de -
33 Drie en dertig Trant twa -
34 Dertig vier Trant kat -
35 Vyf en dertig Trant senk -
36 Ses en dertig Trant sis -
37 Sewe en dertig Trant sèt -
38 Agt en dertig Trant uit -
39 Dertig nege Trant nèf -
40 Veertig Karant -
41 Een en veertig Karant youn -
42 Veertig twee Karant de -
43 Veertig drie Karant twa -
44 Veertig vier Karant kat -
45 Vyf en veertig Karant senk -
46 Ses en veertig Karant sis -
47 Veertig sewe Karant sèt -
48 Agt en veertig Karant uit -
49 Veertig nege Karant nèf -
50 Vyftig Senkant -
51 Vyftig een Senkant youn -
52 Twee en vyftig Senkant de -
53 Vyftig drie Senkant twa -
54 Vier en vyftig Senkant kat -
55 Vyf en vyftig Senkant senk -
56 Vyftig ses Senkant sis -
57 Sewe en vyftig Senkant sèt -
58 Agt en vyftig Senkant uit -
59 Vyftig nege Senkant nèf -
60 Sestig Swasant -
61 Een en sestig Swasant yon sèl -
62 Twee en sestig Swasant de -
63 Sestig drie Swasant twa -
64 Sestig vier Swasant kat -
65 Vyf en sestig Swasant senk -
66 Sestig Swasant sis -
67 Sestig sewe Swasant sèt -
68 Sestig agt Swasant uit -
69 Sestig nege Swasant nèf -
70 Sewentig Swasanndis -
71 Sewentig Swasanndis youn -
72 Twee en sewentig Swasanndis de -
73 Sewentig drie Swasanndis twa -
74 Vier en sewentig Swasanndis kat -
75 Vyf en sewentig Swasanndis senk -
76 Sewentig ses Swasanndis sis -
77 Sewe en sewentig Swasanndis sèt -
78 Sewentig agt Swasanndis uit -
79 Sewentig nege Swasanndis nèf -
80 Tagtig Katreven -
81 Tagtig een Katreven-youn -
82 Twee en tagtig Katreven-de -
83 Drie en tagtig Katreven-twa -
84 Vier en tagtig Katreven-kat -
85 Vyf en tagtig Katreven-senk -
86 Ses en tagtig Katreven-sis -
87 Sewe en tagtig Katreven-sèt -
88 Agt en tagtig Katreven-uit -
89 Nege en tagtig Katreven-nèf -
90 Negentig Katreven -
91 Negentig een Katreven youn -
92 Negentig twee Katreven de -
93 Negentig drie Katreven twa -
94 Negentig vier Katreven kat -
95 Negentig vyf Katreven senk -
96 Negentig ses Katreven sis -
97 Negentig sewe Katreven sèt -
98 Negentig agt Katreven uit -
99 Negentig Katreven nèf -
100 Een honderd Yon santèn -