Frans getalle vanaf 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zéro
1 Een Une/Un
2 Twee Deux
3 Drie Trois
4 Vier Quatre
5 Vyf Cinq
6 Ses Six
7 Sewe Sept
8 Agt Huit
9 Nege Neuf
10 Tien Dix
11 Elf Onze
12 Twaalf Douze
13 Dertien Treize
14 Veertien Quatorze
15 Vyftien Quinze
16 Sestien Seize
17 Sewentien Dix-sept
18 Agtien Dix-huit
19 Negentien Dix-neuf
20 Twintig Vingt
21 Twintig Vingt-et-un
22 Twee en twintig Vingt-deux
23 Drie en twintig Vingt-trois
24 Vier en twintig Vingt-quatre
25 Vyf en twintig Vingt cinq
26 Ses en twintig Vingt-six
27 Sewe en twintig Vingt-sept
28 Twintig Vingt huit
29 Nege en twintig Vingt-neuf
30 Dertig Trente
31 Dertig een Trente et un
32 Twee en dertig Trente-deux
33 Drie en dertig Trente-trois
34 Dertig vier Trente-quatre
35 Vyf en dertig Trente-cinq
36 Ses en dertig Trente-six
37 Sewe en dertig Trente-sept
38 Agt en dertig Trente-huit
39 Dertig nege Trente-neuf
40 Veertig Quarante
41 Een en veertig Quarante-et-un
42 Veertig twee Quarante-deux
43 Veertig drie Quarante-trois
44 Veertig vier Quarante-quatre
45 Vyf en veertig Quarante-cinq
46 Ses en veertig Quarante-six
47 Veertig sewe Quarante-sept
48 Agt en veertig Quarante-huit
49 Veertig nege Quarante-neuf
50 Vyftig Cinquante
51 Vyftig een Cinquante-et-un
52 Twee en vyftig Cinquante-deux
53 Vyftig drie Cinquante-trois
54 Vier en vyftig Cinquante-quatre
55 Vyf en vyftig Cinquante-cinq
56 Vyftig ses Cinquante-six
57 Sewe en vyftig Cinquante-sept
58 Agt en vyftig Cinquante-huit
59 Vyftig nege Cinquante neuf
60 Sestig Soixante
61 Een en sestig Soixante-et-un
62 Twee en sestig Soixante-deux
63 Sestig drie Soixante-trois
64 Sestig vier Soixante-quatre
65 Vyf en sestig Soixante-cinq
66 Sestig Soixante-six
67 Sestig sewe Soixante-sept
68 Sestig agt Soixante-huit
69 Sestig nege Soixante-neuf
70 Sewentig Soixante-dix/Septante
71 Sewentig Soixante-et-onze
72 Twee en sewentig Soixante-douze
73 Sewentig drie Soixante-treize
74 Vier en sewentig Soixante-quatorze
75 Vyf en sewentig Soixante-quinze
76 Sewentig ses Soixante-seize
77 Sewe en sewentig Soixante-dix-sept
78 Sewentig agt Soixante-dix-huit
79 Sewentig nege Soixante-dix-neuf
80 Tagtig Quatre-vingts
81 Tagtig een Quatre-vingt-un
82 Twee en tagtig Quatre-vingt-deux
83 Drie en tagtig Quatre-vingt-trois
84 Vier en tagtig Quatre-vingt-quatre
85 Vyf en tagtig Quatre-vingt-cinq
86 Ses en tagtig Quatre-vingt-six
87 Sewe en tagtig Quatre-vingt-sept
88 Agt en tagtig Quatre vingt-huit
89 Nege en tagtig Quatre-vingt neuf
90 Negentig Quatre-vingt-dix
91 Negentig een Quatre-vingt-onze
92 Negentig twee Quatre-vingt-douze
93 Negentig drie Quatre-vingt treise
94 Negentig vier Quatre-vingt quatorze
95 Negentig vyf Quatre-vingt quinze
96 Negentig ses Quatre-vingt seize
97 Negentig sewe Quatre-vingt dix sept
98 Negentig agt Quatre-vingt dix huit
99 Negentig Quatre-vingt dix neuf
100 Een honderd Cent