Fins getalle vanaf 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nolla
1 Een Yksi
2 Twee Kaksi
3 Drie Kolme
4 Vier Neljä
5 Vyf Viisi
6 Ses Kuusi
7 Sewe Seitsemän
8 Agt Kahdeksan
9 Nege Yhdeksän
10 Tien Kymmenen
11 Elf Yksitoista
12 Twaalf Kaksitoista
13 Dertien Kolmetoista
14 Veertien Neljätoista
15 Vyftien Viisitoista
16 Sestien Kuusitoista
17 Sewentien Seitsemäntoista
18 Agtien Kahdeksantoista
19 Negentien Yhdeksäntoista
20 Twintig Kaksikymmentä
21 Twintig Kaksikymmentäyksi
22 Twee en twintig Kaksikymmentäkaksi
23 Drie en twintig Kaksikymmentä kolme
24 Vier en twintig Kaksikymmentäneljä
25 Vyf en twintig Kaksikymmentäviisi
26 Ses en twintig Kaksikymmentä kuusi
27 Sewe en twintig Kaksikymmentä seitsemän
28 Twintig Kaksikymmentäkahdeksan
29 Nege en twintig Kaksikymmentä yhdeksän
30 Dertig Kolmekymmentä
31 Dertig een Kolmekymmentäyksi
32 Twee en dertig Kolmekymmentäkaksi
33 Drie en dertig Kolmekymmentä kolme
34 Dertig vier Kolmekymmentä neljä
35 Vyf en dertig Kolmekymmentä viisi
36 Ses en dertig Kolmekymmentä kuusi
37 Sewe en dertig Kolmekymmentäseitsemän
38 Agt en dertig Kolmekymmentä kahdeksan
39 Dertig nege Kolmekymmentä yhdeksän
40 Veertig Neljäkymmentä
41 Een en veertig Neljäkymmentä yksi
42 Veertig twee Neljäkymmentä kaksi
43 Veertig drie Neljäkymmentä kolme
44 Veertig vier Neljäkymmentä neljä
45 Vyf en veertig Neljäkymmentäviisi
46 Ses en veertig Neljäkymmentä kuusi
47 Veertig sewe Neljäkymmentä seitsemän
48 Agt en veertig Neljäkymmentä kahdeksan
49 Veertig nege Neljäkymmentä yhdeksän
50 Vyftig Viisikymmentä
51 Vyftig een Viisikymmentä yksi
52 Twee en vyftig Viisikymmentä kaksi
53 Vyftig drie Viisikymmentä kolme
54 Vier en vyftig Viisikymmentä neljä
55 Vyf en vyftig Viisikymmentä viisi
56 Vyftig ses Viisikymmentä kuusi
57 Sewe en vyftig Viisikymmentä seitsemän
58 Agt en vyftig Viisikymmentä kahdeksan
59 Vyftig nege Viisikymmentä yhdeksän
60 Sestig Kuusikymmentä
61 Een en sestig Kuusikymmentä yksi
62 Twee en sestig Kuusikymmentä kaksi
63 Sestig drie Kuusikymmentäkolme
64 Sestig vier Kuusikymmentä neljä
65 Vyf en sestig Kuusikymmentä viisi
66 Sestig Kuusikymmentä kuusi
67 Sestig sewe Kuusikymmentä seitsemän
68 Sestig agt Kuusikymmentä kahdeksan
69 Sestig nege Kuusikymmentä yhdeksän
70 Sewentig Seitsemänkymmentä
71 Sewentig Seitsemänkymmentä yksi
72 Twee en sewentig Seitsemänkymmentä kaksi
73 Sewentig drie Seitsemänkymmentä kolme
74 Vier en sewentig Seitsemänkymmentä neljä
75 Vyf en sewentig Seitsemänkymmentä viisi
76 Sewentig ses Seitsemänkymmentä kuusi
77 Sewe en sewentig Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Sewentig agt Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Sewentig nege Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Tagtig Kahdeksankymmentä
81 Tagtig een Kahdeksankymmentä yksi
82 Twee en tagtig Kahdeksankymmentä kaksi
83 Drie en tagtig Kahdeksankymmentä kolme
84 Vier en tagtig Kahdeksankymmentä neljä
85 Vyf en tagtig Kahdeksankymmentä viisi
86 Ses en tagtig Kahdeksankymmentä kuusi
87 Sewe en tagtig Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Agt en tagtig Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Nege en tagtig Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Negentig Yhdeksänkymmentä
91 Negentig een Yhdeksänkymmentäyksi
92 Negentig twee Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Negentig drie Ninety kolme
94 Negentig vier Ninety neljä
95 Negentig vyf Yhdeksänkymmentä viisi
96 Negentig ses Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Negentig sewe Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Negentig agt Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Negentig Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Een honderd Sata