Esperanto getalle vanaf 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nulo -
1 Een Unu -
2 Twee Du -
3 Drie Tri -
4 Vier Kvar -
5 Vyf Kvin -
6 Ses Ses -
7 Sewe Sep -
8 Agt Ok -
9 Nege Naŭ -
10 Tien Dek -
11 Elf Levas -
12 Twaalf Dekdu -
13 Dertien Thirteen -
14 Veertien Dek kvar -
15 Vyftien Dek kvin -
16 Sestien Dekses -
17 Sewentien Deksep -
18 Agtien Dekok -
19 Negentien Deknaŭ -
20 Twintig Dudek -
21 Twintig Dudek unu -
22 Twee en twintig Dudek du -
23 Drie en twintig Dudek tri -
24 Vier en twintig Dudek kvar -
25 Vyf en twintig Dudek kvin -
26 Ses en twintig Dudek ses -
27 Sewe en twintig Dudek sep -
28 Twintig Dudek ok -
29 Nege en twintig Dudek naŭ -
30 Dertig Tridek -
31 Dertig een Tridek unu -
32 Twee en dertig Tridek du -
33 Drie en dertig Tridek tri -
34 Dertig vier Tridek kvar -
35 Vyf en dertig Tridek kvin -
36 Ses en dertig Tridek ses -
37 Sewe en dertig Tridek sep -
38 Agt en dertig Tridek ok -
39 Dertig nege Tridek naŭ -
40 Veertig Kvardek -
41 Een en veertig Kvardek unu -
42 Veertig twee Kvardek du -
43 Veertig drie Kvardek tri -
44 Veertig vier Kvardek kvar -
45 Vyf en veertig Kvardek kvin -
46 Ses en veertig Kvardek ses -
47 Veertig sewe Kvardek sep -
48 Agt en veertig Kvardek ok -
49 Veertig nege Kvardek naŭ -
50 Vyftig Kvindek -
51 Vyftig een Kvindek unu -
52 Twee en vyftig Kvindek du -
53 Vyftig drie Kvindek tri -
54 Vier en vyftig Kvindek kvar -
55 Vyf en vyftig Kvindek kvin -
56 Vyftig ses Kvindek ses -
57 Sewe en vyftig Kvindek sep -
58 Agt en vyftig Kvindek ok -
59 Vyftig nege Kvindek naŭ -
60 Sestig Sesdek -
61 Een en sestig Sesdek unu -
62 Twee en sestig Sesdek du -
63 Sestig drie Sesdek tri -
64 Sestig vier Sesdek kvar -
65 Vyf en sestig Sesdek kvin -
66 Sestig Sesdek ses -
67 Sestig sewe Sesdek sep -
68 Sestig agt Sesdek ok -
69 Sestig nege Sesdek naŭ -
70 Sewentig Sepdek -
71 Sewentig Sepdek unu -
72 Twee en sewentig Sepdek du -
73 Sewentig drie Sepdek tri -
74 Vier en sewentig Sepdek kvar -
75 Vyf en sewentig Sepdek kvin -
76 Sewentig ses Sepdek ses -
77 Sewe en sewentig Sepdek sep -
78 Sewentig agt Sepdek ok -
79 Sewentig nege Sepdek naŭ -
80 Tagtig Okdek -
81 Tagtig een Okdek unu -
82 Twee en tagtig Okdek du -
83 Drie en tagtig Okdek tri -
84 Vier en tagtig Okdek kvar -
85 Vyf en tagtig Okdek kvin -
86 Ses en tagtig Okdek ses -
87 Sewe en tagtig Okdek sep -
88 Agt en tagtig Okdek ok -
89 Nege en tagtig Okdek naŭ -
90 Negentig Naŭdek -
91 Negentig een Naŭdek unu -
92 Negentig twee Naŭdek du -
93 Negentig drie Naŭdek tri -
94 Negentig vier Naŭdek kvar -
95 Negentig vyf Naŭdek kvin -
96 Negentig ses Naŭdek ses -
97 Negentig sewe Naŭdek sep -
98 Negentig agt Naŭdek ok -
99 Negentig Naŭdek naŭ -
100 Een honderd Cent -