Engels getalle vanaf 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero
1 Een One
2 Twee Two
3 Drie Three
4 Vier Four
5 Vyf Five
6 Ses Six
7 Sewe Seven
8 Agt Eight
9 Nege Nine
10 Tien Ten
11 Elf Eleven
12 Twaalf Twelve
13 Dertien Thirteen
14 Veertien Fourteen
15 Vyftien Fifteen
16 Sestien Sixteen
17 Sewentien Seventeen
18 Agtien Eighteen
19 Negentien Nineteen
20 Twintig Twenty
21 Twintig Twenty one
22 Twee en twintig Twenty two
23 Drie en twintig Twenty three
24 Vier en twintig Twenty four
25 Vyf en twintig Twenty five
26 Ses en twintig Twenty six
27 Sewe en twintig Twenty seven
28 Twintig Twenty eight
29 Nege en twintig Twenty nine
30 Dertig Thirty
31 Dertig een Thirty one
32 Twee en dertig Thirty two
33 Drie en dertig Thirty three
34 Dertig vier Thirty four
35 Vyf en dertig Thirty five
36 Ses en dertig Thirty six
37 Sewe en dertig Thirty seven
38 Agt en dertig Thirty eight
39 Dertig nege Thirty nine
40 Veertig Forty
41 Een en veertig Forty one
42 Veertig twee Forty two
43 Veertig drie Forty three
44 Veertig vier Forty four
45 Vyf en veertig Forty five
46 Ses en veertig Forty six
47 Veertig sewe Forty seven
48 Agt en veertig Forty eight
49 Veertig nege Forty nine
50 Vyftig Fifty
51 Vyftig een Fifty one
52 Twee en vyftig Fifty two
53 Vyftig drie Fifty three
54 Vier en vyftig Fifty four
55 Vyf en vyftig Fifty five
56 Vyftig ses Fifty six
57 Sewe en vyftig Fifty seven
58 Agt en vyftig Fifty eight
59 Vyftig nege Fifty nine
60 Sestig Sixty
61 Een en sestig Sixty one
62 Twee en sestig Sixty two
63 Sestig drie Sixty three
64 Sestig vier Sixty four
65 Vyf en sestig Sixty five
66 Sestig Sixty six
67 Sestig sewe Sixty seven
68 Sestig agt Sixty eight
69 Sestig nege Sixty nine
70 Sewentig Seventy
71 Sewentig Seventy one
72 Twee en sewentig Seventy two
73 Sewentig drie Seventy three
74 Vier en sewentig Seventy four
75 Vyf en sewentig Seventy five
76 Sewentig ses Seventy six
77 Sewe en sewentig Seventy seven
78 Sewentig agt Seventy eight
79 Sewentig nege Seventy nine
80 Tagtig Eighty
81 Tagtig een Eighty one
82 Twee en tagtig Eighty two
83 Drie en tagtig Eighty three
84 Vier en tagtig Eighty four
85 Vyf en tagtig Eighty five
86 Ses en tagtig Eighty six
87 Sewe en tagtig Eighty seven
88 Agt en tagtig Eighty eight
89 Nege en tagtig Eighty nine
90 Negentig Ninety
91 Negentig een Ninety one
92 Negentig twee Ninety two
93 Negentig drie Ninety three
94 Negentig vier Ninety four
95 Negentig vyf Ninety five
96 Negentig ses Ninety six
97 Negentig sewe Ninety seven
98 Negentig agt Ninety eight
99 Negentig Ninety nine
100 Een honderd One hundred