Deens getalle vanaf 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nul -
1 Een 3 -
2 Twee To -
3 Drie Tre -
4 Vier Fire -
5 Vyf Fem -
6 Ses Seks -
7 Sewe Syv -
8 Agt Otte -
9 Nege Ni -
10 Tien Ti -
11 Elf Elleve -
12 Twaalf Tolv -
13 Dertien Tretten -
14 Veertien Fjorten -
15 Vyftien Femten -
16 Sestien Seksten -
17 Sewentien Sytten -
18 Agtien Atten -
19 Negentien Nitten -
20 Twintig Tyve -
21 Twintig Tyve én -
22 Twee en twintig Tyve to -
23 Drie en twintig Tyve tre -
24 Vier en twintig Fireogtyve -
25 Vyf en twintig Femogtyve -
26 Ses en twintig Tyve seks -
27 Sewe en twintig Tyve syv -
28 Twintig Tyve otte -
29 Nege en twintig Tyve ni -
30 Dertig Tredive -
31 Dertig een Enogtredive -
32 Twee en dertig Toogtredive -
33 Drie en dertig Treogtredive -
34 Dertig vier Fireogtredive -
35 Vyf en dertig Femogtredive -
36 Ses en dertig Seksogtredive -
37 Sewe en dertig Syvogtredive -
38 Agt en dertig Otteogtredive -
39 Dertig nege Tredive ni -
40 Veertig Fyrre -
41 Een en veertig Enogfyrre -
42 Veertig twee Toogfyrre -
43 Veertig drie Treogfyrre -
44 Veertig vier Fireogfyrre -
45 Vyf en veertig Femogfyrre -
46 Ses en veertig Seksogfyrre -
47 Veertig sewe Syvogfyrre -
48 Agt en veertig Otteogfyrre -
49 Veertig nege Fyrre ni -
50 Vyftig Halvtreds -
51 Vyftig een Fifty ene -
52 Twee en vyftig Fifty to -
53 Vyftig drie Fifty tre -
54 Vier en vyftig Fifty fire -
55 Vyf en vyftig Fifty fem -
56 Vyftig ses Fifty seks -
57 Sewe en vyftig Fifty syv -
58 Agt en vyftig Fifty otte -
59 Vyftig nege Fifty ni -
60 Sestig Tress -
61 Een en sestig Enogtres -
62 Twee en sestig Sixty to -
63 Sestig drie Treogtres -
64 Sestig vier Sixty fire -
65 Vyf en sestig Sixty fem -
66 Sestig Sixty seks -
67 Sestig sewe Sixty syv -
68 Sestig agt Sixty otte -
69 Sestig nege Sixty ni -
70 Sewentig Halvfjerds -
71 Sewentig Halvfjerds en -
72 Twee en sewentig Seventy to -
73 Sewentig drie Halvfjerds tre -
74 Vier en sewentig Seventy fire -
75 Vyf en sewentig Halvfjerds fem -
76 Sewentig ses Halvfjerds seks -
77 Sewe en sewentig Halvfjerds syv -
78 Sewentig agt Halvfjerds otte -
79 Sewentig nege Halvfjerds ni -
80 Tagtig Firs -
81 Tagtig een Firs ene -
82 Twee en tagtig Firs to -
83 Drie en tagtig Eighty tre -
84 Vier en tagtig Eighty fire -
85 Vyf en tagtig Eighty fem -
86 Ses en tagtig Firs seks -
87 Sewe en tagtig Firs syv -
88 Agt en tagtig Eighty otte -
89 Nege en tagtig Firs ni -
90 Negentig Ninety -
91 Negentig een Halvfems én -
92 Negentig twee Halvfems to -
93 Negentig drie Ninety tre -
94 Negentig vier Halvfems fire -
95 Negentig vyf Ninety fem -
96 Negentig ses Ninety Six -
97 Negentig sewe Ninety syv -
98 Negentig agt Halvfems otte -
99 Negentig Ninety Nine -
100 Een honderd Et hundrede -