Spaans getalle vanaf 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Cero
1 Een Uno
2 Twee Dos
3 Drie Tres
4 Vier Cuatro
5 Vyf Cinco
6 Ses Seis
7 Sewe Siete
8 Agt Ocho
9 Nege Nueve
10 Tien Diez
11 Elf Once
12 Twaalf Doce
13 Dertien Trece
14 Veertien Catorce
15 Vyftien Quince
16 Sestien Dieciséis
17 Sewentien Diecisiete
18 Agtien Dieciocho
19 Negentien Diecinueve
20 Twintig Veinte
21 Twintig Veinte uno
22 Twee en twintig Veintidós
23 Drie en twintig Veintitrés
24 Vier en twintig Veinticuatro
25 Vyf en twintig Veinticinco
26 Ses en twintig Veintiséis
27 Sewe en twintig Veintisiete
28 Twintig Veintiocho
29 Nege en twintig Veintinueve
30 Dertig Treinta
31 Dertig een Treinta y uno
32 Twee en dertig Treinta y dos
33 Drie en dertig Treinta y tres
34 Dertig vier Treinta y cuatro
35 Vyf en dertig Treinta y cinco
36 Ses en dertig Treinta y seis
37 Sewe en dertig Treinta y siete
38 Agt en dertig Treinta y ocho
39 Dertig nege Treinta y nueve
40 Veertig Cuarenta
41 Een en veertig Cuarenta y uno
42 Veertig twee Cuarenta y dos
43 Veertig drie Cuarenta y tres
44 Veertig vier Cuarenta y cuatro
45 Vyf en veertig Cuarenta y cinco
46 Ses en veertig Cuarenta y seis
47 Veertig sewe Cuarenta y siete
48 Agt en veertig Cuarenta y ocho
49 Veertig nege Cuarenta y nueve
50 Vyftig Cincuenta
51 Vyftig een Cincuenta y uno
52 Twee en vyftig Cincuenta y dos
53 Vyftig drie Cincuenta y tres
54 Vier en vyftig Cincuenta y cuatro
55 Vyf en vyftig Cincuenta y cinco
56 Vyftig ses Cincuenta y seis
57 Sewe en vyftig Cincuenta y siete
58 Agt en vyftig Cincuenta y ocho
59 Vyftig nege Cincuenta y nueve
60 Sestig Sesenta
61 Een en sestig Sesenta y uno
62 Twee en sestig Sesenta y dos
63 Sestig drie Sesenta y tres
64 Sestig vier Sesenta y cuatro
65 Vyf en sestig Sesenta y cinco
66 Sestig Sesenta y seis
67 Sestig sewe Sesenta y siete
68 Sestig agt Sesenta y ocho
69 Sestig nege Sesenta y nueve
70 Sewentig Setenta
71 Sewentig Setenta y uno
72 Twee en sewentig Setenta y dos
73 Sewentig drie Setenta y tres
74 Vier en sewentig Setenta y cuatro
75 Vyf en sewentig Setenta y cinco
76 Sewentig ses Setenta y seis
77 Sewe en sewentig Setenta y siete
78 Sewentig agt Setenta y ocho
79 Sewentig nege Setenta y nueve
80 Tagtig Ochenta
81 Tagtig een Ochenta y uno
82 Twee en tagtig Ochenta y dos
83 Drie en tagtig Ochenta y tres
84 Vier en tagtig Ochenta y cuatro
85 Vyf en tagtig Ochenta y cinco
86 Ses en tagtig Ochenta y seis
87 Sewe en tagtig Ochenta y siete
88 Agt en tagtig Ochenta y ocho
89 Nege en tagtig Ochenta y nueve
90 Negentig Noventa
91 Negentig een Noventa y uno
92 Negentig twee Noventa y dos
93 Negentig drie Noventa y tres
94 Negentig vier Noventa y cuatro
95 Negentig vyf Noventa y cinco
96 Negentig ses Noventa y seis
97 Negentig sewe Noventa y siete
98 Negentig agt Noventa y ocho
99 Negentig Noventa y nueve
100 Een honderd Cien