Somalies getalle vanaf 1 tot 100

NommersDie skryf van die NommersDie skryf van die NommersDie lesing van die Nommers
0ZeroEber -
1EenMid ka mid ah -
2TweeLaba -
3DrieSaddex -
4VierAfar -
5VyfShan -
6SesLix -
7SeweTodoba -
8AgtSideed -
9NegeSagaal -
10TienToban -
11Elfkow iyo toban -
12TwaalfLaba iyo toban -
13Dertienİyo toban -
14VeertienAfar iyo toban -
15VyftienShan iyo toban -
16SestienLix iyo toban -
17SewentienTodoba iyo toban -
18AgtienSiddeed iyo toban -
19NegentienSagaal iyo toban -
20TwintigLabaatan -
21TwintigLabaatan ka mid ah -
22Twee en twintigLabaatan laba -
23Drie en twintigSaddex iyo labaatan -
24Vier en twintigLabaatan iyo afar -
25Vyf en twintigLabaatan iyo shan -
26Ses en twintigLix iyo labaatan -
27Sewe en twintigToddoba iyo labaatankii -
28TwintigSiddeed iyo labaatan -
29Nege en twintigLabaatan iyo sagaal -
30DertigSoddon -
31Dertig eenMid ka mid soddon -
32Twee en dertigLaba iyo soddon -
33Drie en dertigSaddex iyo soddon -
34Dertig vierAfar iyo soddon -
35Vyf en dertigSoddon iyo shan -
36Ses en dertigLix iyo soddon -
37Sewe en dertigToddoba iyo soddon -
38Agt en dertigSiddeed iyo soddon -
39Dertig negeSagaal iyo soddon -
40VeertigAfartan -
41Een en veertigAfartan mid -
42Veertig tweeLaba iyo afartan -
43Veertig drieSaddex iyo afartan -
44Veertig vierAfartan afar -
45Vyf en veertigShan iyo afartan -
46Ses en veertigLix iyo afartan -
47Veertig seweAfartan iyo todoba -
48Agt en veertigSiddeed iyo afartan -
49Veertig negeAfartan iyo sagaal -
50VyftigKonton -
51Vyftig eenKonton mid -
52Twee en vyftigKonton laba -
53Vyftig drieKonton saddex -
54Vier en vyftigKonton iyo afar -
55Vyf en vyftigKonton shan -
56Vyftig sesKonton lix -
57Sewe en vyftigKonton toddobada -
58Agt en vyftigKonton sideed -
59Vyftig negeKonton iyo sagaal -
60SestigLixdan -
61Een en sestigLixdan mid -
62Twee en sestigLixdan laba -
63Sestig drieLixdan saddex -
64Sestig vierLixdan afar -
65Vyf en sestigLixdan shan -
66SestigLixdan lix -
67Sestig seweLixdan toddobada -
68Sestig agtLixdan sideed -
69Sestig negeLixdan sagaal -
70SewentigToddobaatan -
71SewentigToddobaatan mid -
72Twee en sewentigToddobaatan laba -
73Sewentig drieToddobaatan saddex -
74Vier en sewentigToddobaatan afar -
75Vyf en sewentigTodobaatan iyo shan -
76Sewentig sesToddobaatan lix -
77Sewe en sewentigToddobaatan toddobada -
78Sewentig agtTodobaatan iyo sideed -
79Sewentig negeToddobaatan iyo sagaal -
80TagtigSiddeetan -
81Tagtig eenSiddeetan mid -
82Twee en tagtigIabba -
83Drie en tagtigSiddeetan saddex -
84Vier en tagtigAfar iyo sideetan -
85Vyf en tagtigSideetan shan -
86Ses en tagtigSideetan iyo lix -
87Sewe en tagtigSiddeetan toddobada -
88Agt en tagtigSiddeetan sideed -
89Nege en tagtigSiddeetan sagaal -
90NegentigSagaashan -
91Negentig eenSagaashan mid -
92Negentig tweeSagaashan laba -
93Negentig drieSagaashan saddex -
94Negentig vierSagaashan afar -
95Negentig vyfSagaashan shan -
96Negentig sesSagaashan lix -
97Negentig seweSagaashan toddobada -
98Negentig agtSagaashan sideed -
99NegentigSagaashan sagaal -
100Een honderdMid ka mid ah boqol -

Comments