Serwies getalle vanaf 1 tot 100

NommersDie skryf van die NommersDie skryf van die NommersDie lesing van die Nommers
0Zeroнула -
1Eenједан -
2Tweeдва -
3Drieтри -
4Vierчетири -
5Vyfпет -
6Sesшест -
7Seweседам -
8Agtосам -
9Negeдевет -
10Tienдесет -
11Elfједанаест -
12Twaalfдванаест -
13Dertienтринаест -
14Veertienчетрнаест -
15Vyftienпетнаест -
16Sestienшеснаест -
17Sewentienседамнаесторо -
18Agtienосамнаест -
19Negentienдеветнаест -
20Twintigдвадесет -
21TwintigДвадесет један -
22Twee en twintigДвадесет два -
23Drie en twintigДвадесет три -
24Vier en twintigДвадесет четири -
25Vyf en twintigдвадесет пет -
26Ses en twintigДвадесет шест -
27Sewe en twintigДвадесет седам -
28TwintigДвадесет осам -
29Nege en twintigДвадесет девет -
30Dertigтридесет -
31Dertig eenТридесет један -
32Twee en dertigТридесет два -
33Drie en dertigТридесет три -
34Dertig vierТридесет четири -
35Vyf en dertigТридесет пет -
36Ses en dertigТридесет шест -
37Sewe en dertigТридесет седам -
38Agt en dertigТридесет осам -
39Dertig negeТридесет девет -
40Veertigчетрдесет -
41Een en veertigчетрдесет један -
42Veertig tweeчетрдесет два -
43Veertig drieчетрдесет три -
44Veertig vierчетрдесет четири -
45Vyf en veertigчетрдесет пет -
46Ses en veertigчетрдесет шест -
47Veertig seweчетрдесет седам -
48Agt en veertigчетрдесет осам -
49Veertig negeчетрдесет девет -
50Vyftigпедесет -
51Vyftig eenПедесет један -
52Twee en vyftigПедесет два -
53Vyftig drieПедесет и три -
54Vier en vyftigПедесет четири -
55Vyf en vyftigПедесет и пет -
56Vyftig sesПедесет шест -
57Sewe en vyftigПедесет седам -
58Agt en vyftigПедесет осам -
59Vyftig negeПедесет девет -
60Sestigшездесет -
61Een en sestigШездесет један -
62Twee en sestigШездесет два -
63Sestig drieШездесет три -
64Sestig vierШездесет четири -
65Vyf en sestigШездесет пет -
66SestigШездесет шест -
67Sestig seweшездесет седам -
68Sestig agtшездесет осам -
69Sestig negeшездесет девет -
70Sewentigседамдесет -
71SewentigСедамдесет један -
72Twee en sewentigСедамдесет два -
73Sewentig drieСедамдесет три -
74Vier en sewentigседамдесет четири -
75Vyf en sewentigседамдесет и пет -
76Sewentig sesСедамдесет шест -
77Sewe en sewentigСедамдесет седам -
78Sewentig agtСедамдесет осам -
79Sewentig negeседамдесет девет -
80Tagtigосамдесет -
81Tagtig eenОсамдесет један -
82Twee en tagtigОсамдесет два -
83Drie en tagtigОсамдесет три -
84Vier en tagtigОсамдесет четири -
85Vyf en tagtigОсамдесет пет -
86Ses en tagtigОсамдесет шест -
87Sewe en tagtigОсамдесет седам -
88Agt en tagtigОсамдесет осам -
89Nege en tagtigОсамдесет девет -
90Negentigдеведесет -
91Negentig eenДеведесет један -
92Negentig tweeДеведесет два -
93Negentig drieДеведесет три -
94Negentig vierДеведесет четири -
95Negentig vyfДеведесет пет -
96Negentig sesДеведесет шест -
97Negentig seweДеведесет седам -
98Negentig agtДеведесет осам -
99NegentigДеведесет девет -
100Een honderdСто -

Comments