Pools getalle vanaf 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero
1 Een Jeden
2 Twee Dwa
3 Drie Trzy
4 Vier Cztery
5 Vyf Pięć
6 Ses Sześć
7 Sewe Siedem
8 Agt Osiem
9 Nege Dziewięć
10 Tien Dziesięć
11 Elf Jedenaście
12 Twaalf Dwanaście
13 Dertien Trzynaście
14 Veertien Czternaście
15 Vyftien Piętnaście
16 Sestien Szesnaście
17 Sewentien Siedemnaście
18 Agtien Osiemnaście
19 Negentien Dziewiętnaście
20 Twintig Dwadzieścia
21 Twintig Dwadzieścia jeden
22 Twee en twintig Dwadzieścia dwa
23 Drie en twintig Dwadzieścia trzy
24 Vier en twintig Dwadzieścia cztery
25 Vyf en twintig Dwadzieścia pięć
26 Ses en twintig Dwadzieścia sześć
27 Sewe en twintig Dwadzieścia siedem
28 Twintig Dwadzieścia osiem
29 Nege en twintig Dwadzieścia dziewięć
30 Dertig Trzydzieści
31 Dertig een Trzydzieści jeden
32 Twee en dertig Trzydzieści dwa
33 Drie en dertig Trzydzieści trzy
34 Dertig vier Trzydzieści cztery
35 Vyf en dertig Trzydzieści pięć
36 Ses en dertig Trzydzieści sześć
37 Sewe en dertig Trzydzieści siedem
38 Agt en dertig Trzydzieści osiem
39 Dertig nege Trzydzieści dziewięć
40 Veertig Czterdzieści
41 Een en veertig Czterdzieści jeden
42 Veertig twee Czterdzieści dwa
43 Veertig drie Czterdzieści trzy
44 Veertig vier Czterdzieści cztery
45 Vyf en veertig Czterdzieści pięć
46 Ses en veertig Czterdzieści sześć
47 Veertig sewe Czterdzieści siedem
48 Agt en veertig Czterdzieści osiem
49 Veertig nege Czterdzieści dziewięć
50 Vyftig Pięćdziesiąt
51 Vyftig een Pięćdziesiąt jeden
52 Twee en vyftig Pięćdziesiąt dwa
53 Vyftig drie Pięćdziesiąt trzy
54 Vier en vyftig Pięćdziesiąt cztery
55 Vyf en vyftig Pięćdziesiąt pięć
56 Vyftig ses Pięćdziesiąt sześć
57 Sewe en vyftig Pięćdziesiąt siedem
58 Agt en vyftig Pięćdziesiąt osiem
59 Vyftig nege Pięćdziesiąt dziewięć
60 Sestig Sześćdziesiąt
61 Een en sestig Sześćdziesiąt jeden
62 Twee en sestig Sześćdziesiąt dwa
63 Sestig drie Sześćdziesiąt trzy
64 Sestig vier Sześćdziesiąt cztery
65 Vyf en sestig Sześćdziesiąt pięć
66 Sestig Sześćdziesiąt sześć
67 Sestig sewe Sześćdziesiąt siedem
68 Sestig agt Sześćdziesiąt osiem
69 Sestig nege Sześćdziesiąt dziewięć
70 Sewentig Siedemdziesiąt
71 Sewentig Siedemdziesiąt jeden
72 Twee en sewentig Siedemdziesiąt dwa
73 Sewentig drie Siedemdziesiąt trzy
74 Vier en sewentig Siedemdziesiąt cztery
75 Vyf en sewentig Siedemdziesiąt pięć
76 Sewentig ses Siedemdziesiąt sześć
77 Sewe en sewentig Siedemdziesiąt siedem
78 Sewentig agt Siedemdziesiąt osiem
79 Sewentig nege Siedemdziesiąt dziewięć
80 Tagtig Osiemdziesiąt
81 Tagtig een Osiemdziesiąt jeden
82 Twee en tagtig Osiemdziesiąt dwa
83 Drie en tagtig Osiemdziesiąt trzy
84 Vier en tagtig Osiemdziesiąt cztery
85 Vyf en tagtig Osiemdziesiąt pięć
86 Ses en tagtig Osiemdziesiąt sześć
87 Sewe en tagtig Osiemdziesiąt siedem
88 Agt en tagtig Osiemdziesiąt osiem
89 Nege en tagtig Osiemdziesiąt dziewięć
90 Negentig Dziewięćdziesiąt
91 Negentig een Dziewięćdziesiąt jeden
92 Negentig twee Dziewięćdziesiąt dwa
93 Negentig drie Dziewięćdziesiąt trzy
94 Negentig vier Dziewięćdziesiąt cztery
95 Negentig vyf Dziewięćdziesiąt pięć
96 Negentig ses Dziewięćdziesiąt sześć
97 Negentig sewe Dziewięćdziesiąt siedem
98 Negentig agt Dziewięćdziesiąt osiem
99 Negentig Dziewięćdziesiąt dziewięć
100 Een honderd Sto