Persies getalle vanaf 1 tot 100

NommersDie skryf van die NommersDie skryf van die NommersDie lesing van die Nommers
0Zeroصفر -
1Eenیک -
2Tweeدو -
3Drieسه -
4Vierچهار -
5Vyfپنج -
6Sesشش -
7Seweهفت -
8Agtهشت -
9Negeنه نفر -
10Tienده -
11Elfیازده -
12Twaalfدوازده -
13Dertienسیزده -
14Veertienچهارده -
15Vyftienپانزده -
16Sestienشانزده -
17Sewentienهفده -
18Agtienهجده -
19Negentienعدد نوزده -
20Twintigبیست -
21Twintigبیست و یک -
22Twee en twintigبیست و دو -
23Drie en twintigبیست و سه -
24Vier en twintigبیست و چهار -
25Vyf en twintigبیست و پنج -
26Ses en twintigبیست و شش -
27Sewe en twintigبیست و هفت -
28Twintigبیست و هشت -
29Nege en twintigبیست و نه -
30Dertigسی -
31Dertig eenسی و یک -
32Twee en dertigسی و دو -
33Drie en dertigسی وسه -
34Dertig vierسی و چهار -
35Vyf en dertigسی و پنج -
36Ses en dertigسی و ششم -
37Sewe en dertigسی و هفت -
38Agt en dertigسی و هشت -
39Dertig negeسی و نهم -
40Veertigچهل -
41Een en veertigچهل و یک -
42Veertig tweeچهل و دو -
43Veertig drieچهل و سه -
44Veertig vierچهل و چهار -
45Vyf en veertigچهل و پنج -
46Ses en veertigچهل و شش -
47Veertig seweچهل و هفت -
48Agt en veertigچهل و هشت -
49Veertig negeچهل و نه -
50Vyftigپنجاه -
51Vyftig eenپنجاه یک -
52Twee en vyftigپنجاه دو -
53Vyftig drieپنجاه و سه -
54Vier en vyftigپنجاه و چهار -
55Vyf en vyftigپنجاه و پنج -
56Vyftig sesپنجاه و شش -
57Sewe en vyftigپنجاه و هفت -
58Agt en vyftigپنجاه و هشت -
59Vyftig negeپنجاه و نه -
60Sestigشصت -
61Een en sestigشصت یک -
62Twee en sestigشصت و دو -
63Sestig drieشصت و سه و -
64Sestig vierشصت و چهار -
65Vyf en sestigشصت و پنج -
66Sestigشصت و شش -
67Sestig seweشصت و هفت -
68Sestig agtشصت و هشت -
69Sestig negeشصت و نه -
70Sewentigهفتاد -
71Sewentigهفتاد و یک -
72Twee en sewentigهفتاد و دو -
73Sewentig drieهفتاد و سه -
74Vier en sewentigهفتاد و چهار -
75Vyf en sewentigهفتاد و پنج -
76Sewentig sesهفتاد و شش -
77Sewe en sewentigهفتاد و هفت -
78Sewentig agtهفتاد و هشت -
79Sewentig negeهفتاد و نه -
80Tagtigهشتاد -
81Tagtig eenهشتاد و یک -
82Twee en tagtigهشتاد و دو -
83Drie en tagtigهشتاد و سه -
84Vier en tagtigهشتاد و چهار -
85Vyf en tagtigهشتاد و پنج -
86Ses en tagtigهشتاد و شش -
87Sewe en tagtigهشتاد و هفت -
88Agt en tagtigهشتاد و هشت -
89Nege en tagtigهشتاد و نه -
90Negentigنود -
91Negentig eenنود و یک -
92Negentig tweeنود و دو -
93Negentig drieنود و سه -
94Negentig vierنود و چهار -
95Negentig vyfنود و پنج -
96Negentig sesنود و شش -
97Negentig seweنود و هفت -
98Negentig agtنود و هشت -
99Negentigنود و نه -
100Een honderdیکصد -

Comments