Oerdoe getalle vanaf 1 tot 100

NommersDie skryf van die NommersDie skryf van die NommersDie lesing van die Nommers
0Zeroزیرو -
1Eenایک کے -
2Tweeدو -
3Drieتین -
4Vierچار -
5Vyfپانچ -
6Sesچھ -
7Seweسات -
8Agtآٹھ -
9Negeنو -
10Tienدس -
11Elfگیارہ -
12Twaalfبارہ -
13Dertienتیرہ -
14Veertienچودہ -
15Vyftienپندرہ -
16Sestienسولہ -
17Sewentienسترہ -
18Agtienاٹھارہ -
19Negentienانیس -
20Twintigبیس -
21Twintigبیس ایک -
22Twee en twintigبائیس -
23Drie en twintigبیس تین -
24Vier en twintigچوبیس -
25Vyf en twintigپچیس -
26Ses en twintigبیس چھ -
27Sewe en twintigسات بیس -
28Twintigبیس آٹھ -
29Nege en twintigانتیس -
30Dertigتیس -
31Dertig eenتیس میں سے ایک -
32Twee en dertigتیس دو -
33Drie en dertigتیس تین -
34Dertig vierچونتیس -
35Vyf en dertigپینتیس -
36Ses en dertigتیس چھ -
37Sewe en dertigتیس سات -
38Agt en dertigتیس آٹھ -
39Dertig negeانتالیس -
40Veertigچالیس -
41Een en veertigچالیس سے ایک -
42Veertig tweeچالیس دو -
43Veertig drieچالیس تین -
44Veertig vierچالیس چار -
45Vyf en veertigچالیس پانچ -
46Ses en veertigچالیس چھ -
47Veertig seweچالیس سات -
48Agt en veertigاڑتالیس -
49Veertig negeچالیس نو -
50Vyftigپچاس -
51Vyftig eenاکیاون -
52Twee en vyftigپچاس دو -
53Vyftig drieپچاس تین -
54Vier en vyftigپچاس چار -
55Vyf en vyftigپچاس پانچ -
56Vyftig sesپچاس چھ -
57Sewe en vyftigپچاس سات -
58Agt en vyftigپچاس آٹھ -
59Vyftig negeپچاس نو -
60Sestigساٹھ -
61Een en sestigساٹھ سے ایک -
62Twee en sestigساٹھ دو -
63Sestig drieتریسٹھ -
64Sestig vierساٹھ چار -
65Vyf en sestigپینسٹھ -
66Sestigساٹھ چھ -
67Sestig seweساٹھ سات -
68Sestig agtساٹھ آٹھ -
69Sestig negeنو ساٹھ -
70Sewentigستر -
71Sewentigستر ایک -
72Twee en sewentigستر دو -
73Sewentig drieستر تین -
74Vier en sewentigچوہتر -
75Vyf en sewentigستر پانچ -
76Sewentig sesستر چھ -
77Sewe en sewentigستر سات -
78Sewentig agtستر آٹھ -
79Sewentig negeستر نو -
80Tagtigاسی -
81Tagtig eenاسی سے ایک -
82Twee en tagtigاسی دو -
83Drie en tagtigاسی تین -
84Vier en tagtigاسی چار -
85Vyf en tagtigاسی پانچ -
86Ses en tagtigاسی چھ -
87Sewe en tagtigاسی سات -
88Agt en tagtigاسی آٹھ -
89Nege en tagtigاسی نو -
90Negentigنوے -
91Negentig eenنوے سے ایک -
92Negentig tweeنوے دو -
93Negentig drieنوے تین -
94Negentig vierنوے چار -
95Negentig vyfنوے پانچ -
96Negentig sesنوے چھ -
97Negentig seweنوے سات -
98Negentig agtاٹھانوے -
99Negentigنوے نو -
100Een honderdایک سو -

Comments