Oekraïne getalle vanaf 1 tot 100

NommersDie skryf van die NommersDie skryf van die NommersDie lesing van die Nommers
0Zeroнулю -
1Eenодин -
2Tweeдва -
3Drieтри -
4Vierчотири -
5Vyfп'ять -
6Sesшість -
7Seweсім -
8Agtвісім -
9Negeдев'ять -
10Tienдесять -
11Elfодинадцять -
12Twaalfдванадцять -
13Dertienтринадцять -
14Veertienчотирнадцять -
15Vyftienп'ятнадцять -
16Sestienшістнадцять -
17Sewentienсімнадцять -
18Agtienвісімнадцять -
19Negentienдев'ятнадцять -
20Twintigдвадцять -
21Twintigдвадцять один -
22Twee en twintigдвадцять два -
23Drie en twintigдвадцять три -
24Vier en twintigдвадцять чотири -
25Vyf en twintigдвадцять п'ять -
26Ses en twintigдвадцять шість -
27Sewe en twintigдвадцять сім -
28Twintigдвадцять вісім -
29Nege en twintigдвадцять дев'ять -
30Dertigтридцять -
31Dertig eenтридцять один -
32Twee en dertigтридцять два -
33Drie en dertigтридцять три -
34Dertig vierтридцять чотири -
35Vyf en dertigтридцять п'ять -
36Ses en dertigтридцять шість -
37Sewe en dertigтридцять сім -
38Agt en dertigтридцять вісім -
39Dertig negeтридцять дев'ять -
40Veertigсорок -
41Een en veertigсорок один -
42Veertig tweeсорок два -
43Veertig drieсорок три -
44Veertig vierсорок чотири -
45Vyf en veertigсорок п'ять -
46Ses en veertigсорок шість -
47Veertig seweсорок сім -
48Agt en veertigсорок вісім -
49Veertig negeсорок дев'ять -
50Vyftigп'ятдесят -
51Vyftig eenп'ятдесят один -
52Twee en vyftigп'ятдесят два -
53Vyftig drieп'ятдесят три -
54Vier en vyftigп'ятдесят чотири -
55Vyf en vyftigп'ятдесят п'ять -
56Vyftig sesп'ятдесят шість -
57Sewe en vyftigп'ятдесят сім -
58Agt en vyftigп'ятдесят вісім -
59Vyftig negeп'ятдесят дев'ять -
60Sestigшістдесят -
61Een en sestigшістдесят один -
62Twee en sestigшістдесят два -
63Sestig drieшістдесят три -
64Sestig vierшістдесят чотири -
65Vyf en sestigшістдесят п'ять -
66Sestigшістдесят шість -
67Sestig seweшістдесят сім -
68Sestig agtшістдесят вісім -
69Sestig negeшістдесят дев'ять -
70Sewentigсімдесят -
71Sewentigсімдесят один -
72Twee en sewentigсімдесят два -
73Sewentig drieсімдесят три -
74Vier en sewentigсімдесят чотири -
75Vyf en sewentigсімдесят п'ять -
76Sewentig sesсімдесят шість -
77Sewe en sewentigсімдесят сім -
78Sewentig agtсімдесят вісім -
79Sewentig negeсімдесят дев'ять -
80Tagtigвісімдесят -
81Tagtig eenвісімдесят один -
82Twee en tagtigвісімдесят два -
83Drie en tagtigвісімдесят три -
84Vier en tagtigвісімдесят чотири -
85Vyf en tagtigвісімдесят п'ять -
86Ses en tagtigвісімдесят шість -
87Sewe en tagtigвісімдесят сім -
88Agt en tagtigвісімдесят вісім -
89Nege en tagtigвісімдесят дев'ять -
90Negentigдев'яносто -
91Negentig eenдев'яносто один -
92Negentig tweeдев'яносто два -
93Negentig drieдев'яносто три -
94Negentig vierдев'яносто чотири -
95Negentig vyfдев'яносто п'ять -
96Negentig sesдев'яносто шість -
97Negentig seweдев'яносто сім -
98Negentig agtдев'яносто вісім -
99Negentigдев'яносто дев'ять -
100Een honderdСто -

Comments