Noors getalle vanaf 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Null
1 Een Ett
2 Twee To
3 Drie Tre
4 Vier Fire
5 Vyf Fem
6 Ses Seks
7 Sewe Sju
8 Agt åtte
9 Nege Ni
10 Tien Ti
11 Elf Elleve
12 Twaalf Tolv
13 Dertien Tretten
14 Veertien Fjorten
15 Vyftien Femten
16 Sestien Seksten
17 Sewentien Seventeen
18 Agtien Atten
19 Negentien Nitten
20 Twintig Tjue
21 Twintig Tjueen
22 Twee en twintig Tjueto
23 Drie en twintig Tjuetre
24 Vier en twintig Tjuefire
25 Vyf en twintig Tjuefem
26 Ses en twintig Tjueseks
27 Sewe en twintig Tjue sju
28 Twintig Tjueåtte
29 Nege en twintig Tjueni
30 Dertig Tretti
31 Dertig een Trettien
32 Twee en dertig Tretti to
33 Drie en dertig Trettitre
34 Dertig vier Trettifire
35 Vyf en dertig Trettifem
36 Ses en dertig Trettiseks
37 Sewe en dertig Trettisyv
38 Agt en dertig Trettiåtte
39 Dertig nege Tretti ni
40 Veertig Førti
41 Een en veertig Førti ett
42 Veertig twee Førtito
43 Veertig drie Førtitre
44 Veertig vier Førti fire
45 Vyf en veertig Førtifem
46 Ses en veertig Førti seks
47 Veertig sewe Førti syv
48 Agt en veertig Førtiåtte
49 Veertig nege Førti ni
50 Vyftig Femti
51 Vyftig een Femtien
52 Twee en vyftig Femtito
53 Vyftig drie Femtitre
54 Vier en vyftig Femtifire
55 Vyf en vyftig Femtifem
56 Vyftig ses Femtiseks
57 Sewe en vyftig Femti sju
58 Agt en vyftig Femtiåtte
59 Vyftig nege Femtini
60 Sestig Seksti
61 Een en sestig Sekstien
62 Twee en sestig Sekstito
63 Sestig drie Sekstitre
64 Sestig vier Sekstifire
65 Vyf en sestig Sekstifem
66 Sestig Sekstiseks
67 Sestig sewe Sekstisju
68 Sestig agt Sekstiåtte
69 Sestig nege Sekstini
70 Sewentig Sytti
71 Sewentig Syttiett
72 Twee en sewentig Syttito
73 Sewentig drie Sytti tre
74 Vier en sewentig Syttifire
75 Vyf en sewentig Syttifem
76 Sewentig ses Syttiseks
77 Sewe en sewentig Seventy Seven
78 Sewentig agt Sytti åtte
79 Sewentig nege Syttini
80 Tagtig åtti
81 Tagtig een åttien
82 Twee en tagtig åttito
83 Drie en tagtig åttitre
84 Vier en tagtig åtti fire
85 Vyf en tagtig åttifem
86 Ses en tagtig åttiseks
87 Sewe en tagtig åtti sju
88 Agt en tagtig åttiåtte
89 Nege en tagtig åtti ni
90 Negentig Ninety
91 Negentig een Nitti ett
92 Negentig twee Nittito
93 Negentig drie Nitti tre
94 Negentig vier Nittifire
95 Negentig vyf Nittifem
96 Negentig ses Nitti seks
97 Negentig sewe Nitti sju
98 Negentig agt Nittiåtte
99 Negentig Nittini
100 Een honderd Ett hundre