Noors getalle vanaf 1 tot 100

NommersDie skryf van die NommersDie skryf van die NommersDie lesing van die Nommers
0ZeroNull
1EenEtt
2TweeTo
3DrieTre
4VierFire
5VyfFem
6SesSeks
7SeweSju
8Agtåtte
9NegeNi
10TienTi
11ElfElleve
12TwaalfTolv
13DertienTretten
14VeertienFjorten
15VyftienFemten
16SestienSeksten
17SewentienSeventeen
18AgtienAtten
19NegentienNitten
20TwintigTjue
21TwintigTjueen
22Twee en twintigTjueto
23Drie en twintigTjuetre
24Vier en twintigTjuefire
25Vyf en twintigTjuefem
26Ses en twintigTjueseks
27Sewe en twintigTjue sju
28TwintigTjueåtte
29Nege en twintigTjueni
30DertigTretti
31Dertig eenTrettien
32Twee en dertigTretti to
33Drie en dertigTrettitre
34Dertig vierTrettifire
35Vyf en dertigTrettifem
36Ses en dertigTrettiseks
37Sewe en dertigTrettisyv
38Agt en dertigTrettiåtte
39Dertig negeTretti ni
40VeertigFørti
41Een en veertigFørti ett
42Veertig tweeFørtito
43Veertig drieFørtitre
44Veertig vierFørti fire
45Vyf en veertigFørtifem
46Ses en veertigFørti seks
47Veertig seweFørti syv
48Agt en veertigFørtiåtte
49Veertig negeFørti ni
50VyftigFemti
51Vyftig eenFemtien
52Twee en vyftigFemtito
53Vyftig drieFemtitre
54Vier en vyftigFemtifire
55Vyf en vyftigFemtifem
56Vyftig sesFemtiseks
57Sewe en vyftigFemti sju
58Agt en vyftigFemtiåtte
59Vyftig negeFemtini
60SestigSeksti
61Een en sestigSekstien
62Twee en sestigSekstito
63Sestig drieSekstitre
64Sestig vierSekstifire
65Vyf en sestigSekstifem
66SestigSekstiseks
67Sestig seweSekstisju
68Sestig agtSekstiåtte
69Sestig negeSekstini
70SewentigSytti
71SewentigSyttiett
72Twee en sewentigSyttito
73Sewentig drieSytti tre
74Vier en sewentigSyttifire
75Vyf en sewentigSyttifem
76Sewentig sesSyttiseks
77Sewe en sewentigSeventy Seven
78Sewentig agtSytti åtte
79Sewentig negeSyttini
80Tagtigåtti
81Tagtig eenåttien
82Twee en tagtigåttito
83Drie en tagtigåttitre
84Vier en tagtigåtti fire
85Vyf en tagtigåttifem
86Ses en tagtigåttiseks
87Sewe en tagtigåtti sju
88Agt en tagtigåttiåtte
89Nege en tagtigåtti ni
90NegentigNinety
91Negentig eenNitti ett
92Negentig tweeNittito
93Negentig drieNitti tre
94Negentig vierNittifire
95Negentig vyfNittifem
96Negentig sesNitti seks
97Negentig seweNitti sju
98Negentig agtNittiåtte
99NegentigNittini
100Een honderdEtt hundre

Comments