Masedonies getalle vanaf 1 tot 100

NommersDie skryf van die NommersDie skryf van die NommersDie lesing van die Nommers
0Zeroнула -
1Eenеден -
2Tweeдве -
3Drieтри -
4Vierчетири -
5VyfПетка -
6Sesшест -
7Seweседум -
8Agtосум -
9Negeдевет -
10Tienдесет -
11Elfединаесет -
12Twaalfдванаесет -
13Dertienтринаесет -
14Veertienчетиринаесет -
15Vyftienпетнаесет -
16Sestienшеснаесет -
17Sewentienседумнаесет -
18Agtienосумнаесет -
19Negentienдеветнаесет -
20Twintigдваесет -
21Twintigдваесет и еден -
22Twee en twintigдваесет и две -
23Drie en twintigдваесет и три -
24Vier en twintigдваесет и четири -
25Vyf en twintigдваесет и пет -
26Ses en twintigдваесет и шест -
27Sewe en twintigдваесет и седум -
28Twintigдваесет и осум -
29Nege en twintigдваесет и девет -
30Dertigтриесет -
31Dertig eenтриесет и еден -
32Twee en dertigтриесет и две -
33Drie en dertigтриесет и три -
34Dertig vierтриесет и четири -
35Vyf en dertigтриесет и пет -
36Ses en dertigтриесет и шест -
37Sewe en dertigтриесет и седум -
38Agt en dertigтриесет и осум -
39Dertig negeтриесет и девет -
40Veertigчетириесет -
41Een en veertigчетириесет и еден -
42Veertig tweeчетириесет и два -
43Veertig drieчетириесет и три -
44Veertig vierчетириесет и четири -
45Vyf en veertigчетириесет и пет -
46Ses en veertigчетириесет и шест -
47Veertig seweчетириесет и седум -
48Agt en veertigчетириесет и осум -
49Veertig negeчетириесет и девет -
50Vyftigпедесет -
51Vyftig eenпедесет и еден -
52Twee en vyftigпедесет и две -
53Vyftig drieпедесет и три -
54Vier en vyftigпедесет и четири -
55Vyf en vyftigпедесет и пет -
56Vyftig sesпедесет и шест -
57Sewe en vyftigпедесет и седум -
58Agt en vyftigпедесет и осум -
59Vyftig negeпедесет и девет -
60Sestigшеесет -
61Een en sestigшеесет и еден -
62Twee en sestigшеесет и две -
63Sestig drieшеесет и три -
64Sestig vierшеесет и четири -
65Vyf en sestigшеесет и пет -
66Sestigшеесет и шест -
67Sestig seweшеесет и седум -
68Sestig agtшеесет и осум -
69Sestig negeшеесет и девет -
70Sewentigседумдесет -
71Sewentigседумдесет и еден -
72Twee en sewentigседумдесет и два -
73Sewentig drieседумдесет и три -
74Vier en sewentigседумдесет и четири -
75Vyf en sewentigседумдесет и пет -
76Sewentig sesседумдесет и шест -
77Sewe en sewentigседумдесет и седум -
78Sewentig agtседумдесет и осум -
79Sewentig negeседумдесет и девет -
80Tagtigосумдесет -
81Tagtig eenосумдесет и еден -
82Twee en tagtigосумдесет и две -
83Drie en tagtigосумдесет и три -
84Vier en tagtigосумдесет и четири -
85Vyf en tagtigосумдесет и пет -
86Ses en tagtigосумдесет и шест -
87Sewe en tagtigосумдесет и седум -
88Agt en tagtigосумдесет и осум -
89Nege en tagtigосумдесет и девет -
90Negentigдеведесет -
91Negentig eenдеведесет и еден -
92Negentig tweeдеведесет и два -
93Negentig drieдеведесет и три -
94Negentig vierдеведесет и четири -
95Negentig vyfдеведесет и пет -
96Negentig sesдеведесет и шест -
97Negentig seweдеведесет и седум -
98Negentig agtдеведесет и осум -
99Negentigдеведесет и девет -
100Een honderdсто -

Comments