Maltees getalle vanaf 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero żero -
1 Een Wieħed -
2 Twee żewġ -
3 Drie Tliet -
4 Vier Erba -
5 Vyf ħamsa -
6 Ses Sitta -
7 Sewe Seba -
8 Agt Tmien -
9 Nege Disa -
10 Tien Għaxar -
11 Elf ħdax -
12 Twaalf Tnax -
13 Dertien Tlettax -
14 Veertien Erbatax -
15 Vyftien Ħmistax -
16 Sestien Sittax -
17 Sewentien Sbatax -
18 Agtien Tmintax -
19 Negentien Dsatax -
20 Twintig Għoxrin -
21 Twintig Għoxrin wieħed -
22 Twee en twintig Tnejn u għoxrin -
23 Drie en twintig Għoxrin tlieta -
24 Vier en twintig Erbgħa u għoxrin -
25 Vyf en twintig ħamsa u għoxrin -
26 Ses en twintig Għoxrin sitta -
27 Sewe en twintig Sebgħa u għoxrin -
28 Twintig Tmienja u għoxrin -
29 Nege en twintig Għoxrin disa -
30 Dertig Tletin -
31 Dertig een Tletin wieħed -
32 Twee en dertig Tnejn u tletin -
33 Drie en dertig Tlieta u tletin -
34 Dertig vier Erbgħa u tletin -
35 Vyf en dertig ħamsa u tletin -
36 Ses en dertig Sitta u tletin -
37 Sewe en dertig Sebgħa u tletin -
38 Agt en dertig Tmienja u tletin -
39 Dertig nege Tletin disa -
40 Veertig Erbgħin -
41 Een en veertig Erbgħin wieħed -
42 Veertig twee Erbgħin tnejn -
43 Veertig drie Erbgħin tlieta -
44 Veertig vier Erbgħin erba -
45 Vyf en veertig ħamsa u erbgħin -
46 Ses en veertig Sitta u erbgħin -
47 Veertig sewe Sebgħa u erbgħin -
48 Agt en veertig Erbgħin tmienja -
49 Veertig nege Erbgħin disa -
50 Vyftig ħamsin -
51 Vyftig een ħamsin wieħed -
52 Twee en vyftig ħamsin tnejn -
53 Vyftig drie ħamsin tlieta -
54 Vier en vyftig ħamsin erba -
55 Vyf en vyftig ħamsa u ħamsin -
56 Vyftig ses ħamsin sitta -
57 Sewe en vyftig Seba w ħamsin -
58 Agt en vyftig ħamsin tmienja -
59 Vyftig nege Disgħa u ħamsin -
60 Sestig Sittin -
61 Een en sestig Sittin wieħed -
62 Twee en sestig Tnejn u sittin -
63 Sestig drie Sittin tlieta -
64 Sestig vier Sittin erba -
65 Vyf en sestig ħamsa u sittin -
66 Sestig Sitta u sittin -
67 Sestig sewe Sebgħa u sittin -
68 Sestig agt Sittin tmienja -
69 Sestig nege Disgħa u sittin -
70 Sewentig Sebgħin -
71 Sewentig Sebgħin wieħed -
72 Twee en sewentig Sebgħin tnejn -
73 Sewentig drie Sebgħin tlieta -
74 Vier en sewentig Erbgħa u sebgħin -
75 Vyf en sewentig ħamsa u sebgħin -
76 Sewentig ses Sebgħin sitta -
77 Sewe en sewentig Sebg -
78 Sewentig agt Sebgħin tmienja -
79 Sewentig nege Disgħa u sebgħin -
80 Tagtig Tmenin -
81 Tagtig een Tmenin wieħed -
82 Twee en tagtig Tnejn u tmenin -
83 Drie en tagtig Tlieta u tmenin -
84 Vier en tagtig Tmenin erba -
85 Vyf en tagtig ħamsa u tmenin -
86 Ses en tagtig Tmenin sitta -
87 Sewe en tagtig Tmenin seba -
88 Agt en tagtig Tmenin tmienja -
89 Nege en tagtig Tmenin disa -
90 Negentig Disgħin -
91 Negentig een Disgħin wieħed -
92 Negentig twee Disgħin tnejn -
93 Negentig drie Disgħin tlieta -
94 Negentig vier Disgħin erba -
95 Negentig vyf Disgħin ħamsa -
96 Negentig ses Sitta u disgħin -
97 Negentig sewe Disgħin seba -
98 Negentig agt Tmienja u disgħin -
99 Negentig Disgħin -
100 Een honderd Mija -