Kroaties getalle vanaf 1 tot 100

NommersDie skryf van die NommersDie skryf van die NommersDie lesing van die Nommers
0ZeroNula -
1EenJedan -
2TweeDva -
3DrieTri -
4VierČetiri -
5VyfPet -
6SesŠest -
7SeweSedam -
8AgtOsam -
9NegeDevet -
10TienDeset -
11ElfJedanaest -
12TwaalfDvanaest -
13DertienTrinaest -
14VeertienČetrnaest -
15VyftienPetnaest -
16Sestienšesnaest -
17SewentienSedamnaesti -
18AgtienOsamnaest -
19NegentienDevetnaest -
20TwintigDvadeset -
21TwintigDvadeset jedan -
22Twee en twintigDvadeset dva -
23Drie en twintigDvadeset tri -
24Vier en twintigDvadeset i četiri -
25Vyf en twintigDvadeset i pet -
26Ses en twintigDvadeset šest -
27Sewe en twintigDvadeset sedam -
28TwintigDvadeset i osam -
29Nege en twintigDvadeset i devet -
30DertigTrideset -
31Dertig eenTrideset jedan -
32Twee en dertigTrideset dva -
33Drie en dertigTrideset tri -
34Dertig vierTrideset i četiri -
35Vyf en dertigTrideset i pet -
36Ses en dertigTrideset i šest -
37Sewe en dertigTrideset i sedam -
38Agt en dertigTrideset i osam -
39Dertig negeTrideset devet -
40Veertigčetrdeset -
41Een en veertigČetrdeset jedan -
42Veertig tweeČetrdeset dva -
43Veertig drieČetrdeset tri -
44Veertig vierČetrdeset četiri -
45Vyf en veertigČetrdeset i pet -
46Ses en veertigČetrdeset i šest -
47Veertig seweČetrdeset sedam -
48Agt en veertigČetrdeset osam -
49Veertig negeČetrdeset i devet -
50VyftigPedeset -
51Vyftig eenPedeset jedan -
52Twee en vyftigPedeset dva -
53Vyftig driePedeset tri -
54Vier en vyftigPedeset i četiri -
55Vyf en vyftigPedeset i pet -
56Vyftig sesPedeset i šest -
57Sewe en vyftigPedeset sedam -
58Agt en vyftigPedeset osam -
59Vyftig negePedeset i devet -
60Sestigšezdeset -
61Een en sestigŠezdeset jedan -
62Twee en sestigŠezdeset dva -
63Sestig drieŠezdeset tri -
64Sestig vierŠezdeset i četiri -
65Vyf en sestigŠezdeset i pet -
66SestigŠezdeset i šest -
67Sestig seweŠezdeset i sedam -
68Sestig agtŠezdeset i osam -
69Sestig negeŠezdeset devet -
70SewentigSedamdeset -
71SewentigSedamdeset jedan -
72Twee en sewentigSedamdeset dva -
73Sewentig drieSedamdeset tri -
74Vier en sewentigSedamdeset četiri -
75Vyf en sewentigSedamdeset i pet -
76Sewentig sesSedamdeset i šest -
77Sewe en sewentigSedamdeset i sedam -
78Sewentig agtSedamdeset i osam -
79Sewentig negeSedamdeset devet -
80TagtigOsamdeset -
81Tagtig eenOsamdeset jedan -
82Twee en tagtigOsamdeset dva -
83Drie en tagtigOsamdeset tri -
84Vier en tagtigOsamdeset i četiri -
85Vyf en tagtigOsamdeset i pet -
86Ses en tagtigOsamdeset i šest -
87Sewe en tagtigOsamdeset i sedam -
88Agt en tagtigOsamdeset osam -
89Nege en tagtigOsamdeset i devet -
90NegentigDevedeset -
91Negentig eenDevedeset jedan -
92Negentig tweeDevedeset dva -
93Negentig drieDevedeset tri -
94Negentig vierDevedeset i četiri -
95Negentig vyfDevedeset i pet -
96Negentig sesDevedeset i šest -
97Negentig seweDevedeset i sedam -
98Negentig agtDevedeset i osam -
99NegentigDevedeset i devet -
100Een honderdStotinu -

Comments