Hongaars getalle vanaf 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nulla
1 Een Egy
2 Twee Kettő
3 Drie Három
4 Vier Négy
5 Vyf öt
6 Ses Hat
7 Sewe Hét
8 Agt Nyolc
9 Nege Kilenc
10 Tien Tíz
11 Elf Tizenegy
12 Twaalf Tizenkettő
13 Dertien Tizenhárom
14 Veertien Tizennégy
15 Vyftien Tizenöt
16 Sestien Tizenhat
17 Sewentien Tizenhét
18 Agtien Tizennyolc
19 Negentien Tizenkilenc
20 Twintig Húsz
21 Twintig Huszonégy
22 Twee en twintig Huszonkét
23 Drie en twintig Huszonhárom
24 Vier en twintig Huszonnégy
25 Vyf en twintig Huszonöt
26 Ses en twintig Huszonhat
27 Sewe en twintig Huszonhét
28 Twintig Huszonnyolc
29 Nege en twintig Huszonkilenc
30 Dertig Harminc
31 Dertig een Harmincegy
32 Twee en dertig Harminckét
33 Drie en dertig Harminchárom
34 Dertig vier Harmincnégy
35 Vyf en dertig Harmincöt
36 Ses en dertig Harminchat
37 Sewe en dertig Harminchét
38 Agt en dertig Harmincnyolc
39 Dertig nege Harminckilenc
40 Veertig Negyven
41 Een en veertig Negyven egyik
42 Veertig twee Negyvenkettő
43 Veertig drie Negyvenhárom
44 Veertig vier Negyven négy
45 Vyf en veertig Negyvenöt
46 Ses en veertig Negyven hat
47 Veertig sewe Negyven hét
48 Agt en veertig Negyvennyolc
49 Veertig nege Negyvenkilenc
50 Vyftig ötven
51 Vyftig een ötven ember
52 Twee en vyftig ötven két
53 Vyftig drie ötvenhárom
54 Vier en vyftig ötvennégy
55 Vyf en vyftig ötvenöt
56 Vyftig ses ötven hat
57 Sewe en vyftig Ötvenhét
58 Agt en vyftig Ötvennyolc
59 Vyftig nege ötven kilenc
60 Sestig Hatvan
61 Een en sestig Hatvan egy
62 Twee en sestig Hatvan kettő
63 Sestig drie Hatvanhárom
64 Sestig vier Hatvannégy
65 Vyf en sestig Hatvanöt
66 Sestig Hatvanhat
67 Sestig sewe Hatvanhét
68 Sestig agt Hatvan nyolc
69 Sestig nege Hatvan kilenc
70 Sewentig Hetven
71 Sewentig Hetven egy
72 Twee en sewentig Hetvenkét
73 Sewentig drie Hetven három
74 Vier en sewentig Hetven négy
75 Vyf en sewentig Hetvenöt
76 Sewentig ses Hetven
77 Sewe en sewentig Hetven hét
78 Sewentig agt Hetven nyolc
79 Sewentig nege Hetvenkilenc
80 Tagtig Nyolcvan
81 Tagtig een Nyolcvanegy egy
82 Twee en tagtig Nyolcvan két
83 Drie en tagtig Nyolcvan három
84 Vier en tagtig Nyolcvan négy
85 Vyf en tagtig Nyolcvanöt
86 Ses en tagtig Nyolcvan hat
87 Sewe en tagtig Nyolcvan hét
88 Agt en tagtig Nyolcvan nyolc
89 Nege en tagtig Nyolcvan nine
90 Negentig Kilencven
91 Negentig een Kilencven egy
92 Negentig twee Kilencven két
93 Negentig drie Kilencven három
94 Negentig vier Kilencvennégy
95 Negentig vyf Kilencvenöt
96 Negentig ses Ninety Six
97 Negentig sewe Kilencvenhét
98 Negentig agt Kilencven nyolc
99 Negentig Kilencvenkilenc
100 Een honderd Száz