Hebreeus getalle vanaf 1 tot 100

NommersDie skryf van die NommersDie skryf van die NommersDie lesing van die Nommers
0Zeroאפס -
1Eenאחד -
2Tweeשני -
3Drieשלוש -
4Vierארבעה -
5Vyfחמש -
6Sesשש -
7Seweשבע -
8Agtשמונה -
9Negeתשע -
10Tienעשר -
11ElfEleven -
12Twaalfשנים עשר -
13Dertienשלוש עשרה -
14Veertienארבעה עשר -
15Vyftienחמש עשרה -
16Sestienשש עשרה -
17SewentienSeventeen -
18Agtienשמונה עשר -
19Negentienתשעה-עשר -
20Twintigעשרים -
21Twintigעשרים ואחד -
22Twee en twintigעשרים ושתיים -
23Drie en twintigעשרים ושלוש -
24Vier en twintigעשרים וארבעה -
25Vyf en twintigעשרים וחמש -
26Ses en twintigעשרים ושש -
27Sewe en twintigעשרים ושבע -
28Twintigעשרים ושמונה -
29Nege en twintigעשרים ותשע -
30Dertigשלושים -
31Dertig eenשלושים ואחד -
32Twee en dertigשלושים ושניים -
33Drie en dertigשלושים ושלושה -
34Dertig vierשלושים וארבעה -
35Vyf en dertigשלושים וחמש -
36Ses en dertigשלושים ושש -
37Sewe en dertigשלושים ושבע -
38Agt en dertigשלושים ושמונה -
39Dertig negeשלושים ותשע -
40Veertigארבעים -
41Een en veertigארבעים ואחת -
42Veertig tweeארבעים שני -
43Veertig drieארבעים שלושה -
44Veertig vierארבעים וארבעה -
45Vyf en veertigארבעים וחמש -
46Ses en veertigארבעים ושש -
47Veertig seweארבעים ושבע -
48Agt en veertigארבעים ושמונה -
49Veertig negeארבעים ותשע -
50Vyftigחמישים -
51Vyftig eenחמישים ואחד -
52Twee en vyftigחמישים שני -
53Vyftig drieחמישים שלושה -
54Vier en vyftigחמישים וארבעה -
55Vyf en vyftigחמישים וחמש -
56Vyftig sesחמישים ושש -
57Sewe en vyftigחמישים ושבע -
58Agt en vyftigחמישים ושמונה -
59Vyftig negeחמישים ותשע -
60Sestigשישים -
61Een en sestigשישים אחד -
62Twee en sestigשישים שני -
63Sestig drieשישים ושלושה -
64Sestig vierשישים וארבעה -
65Vyf en sestigשישים וחמש -
66Sestigשישים ושישה -
67Sestig seweשישים ושבע -
68Sestig agtשישים שמונה -
69Sestig negeשישים ותשע -
70Sewentigע -
71Sewentigשבעים אחד -
72Twee en sewentigשבעים ושתיים -
73Sewentig drieשבעים ושלושה -
74Vier en sewentigשבעים וארבעה -
75Vyf en sewentigשבעים וחמש -
76Sewentig sesשבעים ושישה -
77Sewe en sewentigשבעים ושבע -
78Sewentig agtשבעים ושמונה -
79Sewentig negeשבעים ותשע -
80Tagtigשמונים -
81Tagtig eenשמונים אחד -
82Twee en tagtigשמונים שני -
83Drie en tagtigשמונים שלושה -
84Vier en tagtigשמונים וארבעה -
85Vyf en tagtigשמונים וחמש -
86Ses en tagtigשמונים ושישה -
87Sewe en tagtigשמונים ושבע -
88Agt en tagtigשמונים ושמונה -
89Nege en tagtigשמונים ותשע -
90Negentigתשעים -
91Negentig eenתשעים ואחד -
92Negentig tweeתשעים שני -
93Negentig drieתשעים שלושה -
94Negentig vierתשעים וארבעה -
95Negentig vyfתשעים וחמש -
96Negentig sesתשעים ושש -
97Negentig seweתשעים ושבע -
98Negentig agtתשעים ושמונה -
99Negentigתשעים ותשע -
100Een honderdמאה -

Comments