Grieks getalle vanaf 1 tot 100

NommersDie skryf van die NommersDie skryf van die NommersDie lesing van die Nommers
0Zeroμηδέν
1Eenένας
2Tweeδυο
3Drieτρία
4Vierτέσσερα
5Vyfπέντε
6Sesέξι
7Seweεπτά
8Agtοκτώ
9Negeεννέα
10Tienδέκα
11Elfέντεκα
12Twaalfδώδεκα
13Dertienδεκατρείς
14Veertienδεκατέσσερα
15Vyftienδεκαπέντε
16Sestienδεκαέξι
17Sewentienδεκαεπτά
18Agtienδεκαοχτώ
19Negentienδεκαεννέα
20Twintigείκοσι
21TwintigΕίκοσι μία
22Twee en twintigΕίκοσι δύο
23Drie en twintigΕίκοσι τρεις
24Vier en twintigΕίκοσι τέσσερις
25Vyf en twintigΕίκοσι πέντε
26Ses en twintigΕίκοσι έξι
27Sewe en twintigΕίκοσι επτά
28TwintigΕίκοσι οκτώ
29Nege en twintigΕίκοσι εννέα
30Dertigτριάντα
31Dertig eenΤριάντα ένα
32Twee en dertigΤριάντα δύο
33Drie en dertigΤριάντα τρία
34Dertig vierΤριάντα τέσσερα
35Vyf en dertigΤριάντα πέντε
36Ses en dertigΤριάντα έξι
37Sewe en dertigΤριάντα επτά
38Agt en dertigΤριάντα οκτώ
39Dertig negeΤριάντα εννέα
40Veertigσαράντα
41Een en veertigΣαράντα ένα
42Veertig tweeΣαράντα δύο
43Veertig drieΣαράντα τρεις
44Veertig vierΣαράντα τέσσερα
45Vyf en veertigΣαράντα πέντε
46Ses en veertigΣαράντα έξι
47Veertig seweΣαράντα επτά
48Agt en veertigΣαράντα οκτώ
49Veertig negeΣαράντα εννέα
50Vyftigπενήντα
51Vyftig eenΠενήντα ένα
52Twee en vyftigΠενήντα δύο
53Vyftig drieΠενήντα τρία
54Vier en vyftigΠενήντα τέσσερις
55Vyf en vyftigΠενήντα πέντε
56Vyftig sesΠενήντα έξι
57Sewe en vyftigΠενήντα επτά
58Agt en vyftigΠενήντα οκτώ
59Vyftig negeΠενήντα εννέα
60Sestigεξήντα
61Een en sestigΕξήντα ένα
62Twee en sestigΕξήντα δύο
63Sestig drieΕξήντα τρεις
64Sestig vierΕξήντα τέσσερις
65Vyf en sestigΕξήντα πέντε
66SestigΕξήντα έξι
67Sestig seweΕξήντα επτά
68Sestig agtΕξήντα οκτώ
69Sestig negeΕξήντα εννέα
70Sewentigεβδομήντα
71SewentigΕβδομήντα ένα
72Twee en sewentigΕβδομήντα δύο
73Sewentig drieΕβδομήντα τρία
74Vier en sewentigΕβδομήντα τέσσερα
75Vyf en sewentigΕβδομήντα πέντε
76Sewentig sesΕβδομήντα έξι
77Sewe en sewentigΕβδομήντα επτά
78Sewentig agtΕβδομήντα οκτώ
79Sewentig negeΕβδομήντα εννέα
80Tagtigογδόντα
81Tagtig eenΟγδόντα ένα
82Twee en tagtigΟγδόντα δύο
83Drie en tagtigΟγδόντα τρεις
84Vier en tagtigΟγδόντα τέσσερις
85Vyf en tagtigογδόντα πέντε
86Ses en tagtigΟγδόντα έξι
87Sewe en tagtigΟγδόντα επτά
88Agt en tagtigΟγδόντα οκτώ
89Nege en tagtigΟγδόντα εννέα
90Negentigενενήντα
91Negentig eenΕνενήντα ένας
92Negentig tweeΕνενήντα δύο
93Negentig drieΕνενήντα τρία
94Negentig vierΕνενήντα τέσσερα
95Negentig vyfΕνενήντα πέντε
96Negentig sesΕνενήντα έξι
97Negentig seweΕνενήντα επτά
98Negentig agtΕνενήντα οκτώ
99NegentigΕνενήντα εννέα
100Een honderdεκατό

Comments