Filippyns getalle vanaf 1 tot 100

NommersDie skryf van die NommersDie skryf van die NommersDie lesing van die Nommers
0ZeroSero -
1EenIsa -
2TweeDalawa -
3DrieTatlo -
4VierApat -
5VyfLima -
6SesAnim -
7SewePito -
8AgtWalo -
9NegeSiyam -
10TienSampu -
11ElfLabing-isa -
12TwaalfDose -
13DertienLabintatlo -
14VeertienLabing-apat -
15VyftienLabinlima -
16SestienLabing-anim -
17SewentienDisisyete -
18AgtienLabing-walo -
19NegentienLabinsiyam -
20TwintigDalwampu -
21TwintigDalawampung isa -
22Twee en twintigDalawampung dalawang -
23Drie en twintigDalawampung tatlong -
24Vier en twintigDalawampung apat -
25Vyf en twintigDalawampu't limang -
26Ses en twintigDalawampung anim -
27Sewe en twintigDalawampung pitong -
28TwintigDalawampung sa walong -
29Nege en twintigDalawampung siyam -
30DertigTatlumpu -
31Dertig eenTatlumpung isa -
32Twee en dertigTatlumpung dalawang -
33Drie en dertigTatlumpung tatlong -
34Dertig vierTatlumpung apat -
35Vyf en dertigTatlumpung limang -
36Ses en dertigTatlumpung anim -
37Sewe en dertigTatlumpung pitong -
38Agt en dertigTatlumpung walong -
39Dertig negeTatlumpung siyam -
40VeertigApatnapu -
41Een en veertigApatnapung isa -
42Veertig tweeApatnapung dalawang -
43Veertig drieApatnapung tatlong -
44Veertig vierApatnapung apat -
45Vyf en veertigApatnapung limang -
46Ses en veertigApatnapung anim -
47Veertig seweApatnapung pitong -
48Agt en veertigApatnapung walong -
49Veertig negeApatnapung siyam -
50VyftigLimampu -
51Vyftig eenLimampung isa -
52Twee en vyftigLimampung dalawang -
53Vyftig drieLimampung tatlong -
54Vier en vyftigLimampung apat -
55Vyf en vyftigLimampung limang -
56Vyftig sesLimampung anim -
57Sewe en vyftigLimampung pitong -
58Agt en vyftigLimampung walong -
59Vyftig negeLimampung siyam -
60SestigSesenta -
61Een en sestigAnimnapung isa -
62Twee en sestigAnimnapung dalawang -
63Sestig drieAnimnapung tatlong -
64Sestig vierAnimnapung apat -
65Vyf en sestigAnimnapung limang -
66SestigAnimnapung anim -
67Sestig seweAnimnapung pitong -
68Sestig agtAnimnapung walong -
69Sestig negeAnimnapung siyam -
70SewentigSetenta -
71SewentigPitumpu't isa -
72Twee en sewentigPitumpu't dalawang -
73Sewentig driePitumpu't tatlong -
74Vier en sewentigPitumpu't apat -
75Vyf en sewentigPitumpu't limang -
76Sewentig sesPitumpu't anim -
77Sewe en sewentigPitumpu't pitong -
78Sewentig agtPitumpu't walong -
79Sewentig negePitumpu't siyam -
80TagtigOtsenta -
81Tagtig eenOtsenta isa -
82Twee en tagtigOtsenta dalawang -
83Drie en tagtigOtsenta tatlong -
84Vier en tagtigOtsenta apat -
85Vyf en tagtigOtsenta limang -
86Ses en tagtigOtsenta anim -
87Sewe en tagtigEighty pitong -
88Agt en tagtigOtsenta walong -
89Nege en tagtigOtsenta siyam -
90NegentigSiyamnapu -
91Negentig eenSiyamnapung isa -
92Negentig tweeSiyamnapung dalawang -
93Negentig drieSiyamnapung tatlong -
94Negentig vierSiyamnapung apat -
95Negentig vyfSiyamnapung limang -
96Negentig sesSiyamnapung anim -
97Negentig seweSiyamnapung pitong -
98Negentig agtSiyamnapung walong -
99NegentigSiyamnapung siyam -
100Een honderdIsang daan -

Comments