Estlands getalle vanaf 1 tot 100

NommersDie skryf van die NommersDie skryf van die NommersDie lesing van die Nommers
0Zeronull -
1Eenüks -
2TweeKaks -
3DrieKolm -
4VierNeli -
5VyfViis -
6SesKuus -
7SeweSeitse -
8AgtKaheksa -
9Negeüheksa -
10TienKümme -
11Elfüksteist -
12TwaalfKaksteist -
13DertienKolmteist -
14VeertienNeliteist -
15VyftienViisteist -
16SestienKuusteist -
17SewentienSeitseteist -
18AgtienKaheksateist -
19Negentienüheksateist -
20TwintigKakskümmend -
21TwintigKakskümmend üks -
22Twee en twintigKakskümmend kaks -
23Drie en twintigKakskümmend kolm -
24Vier en twintigKakskümmend neli -
25Vyf en twintigKakskümmend viis -
26Ses en twintigKakskümmend kuus -
27Sewe en twintigKakskümmend seitse -
28TwintigKakskümmend kaheksa -
29Nege en twintigKakskümmend üheksa -
30DertigKolmkümmend -
31Dertig eenKolmkümmend üks -
32Twee en dertigKolmkümmend kaks -
33Drie en dertigKolmkümmend kolm -
34Dertig vierKolmkümmend neli -
35Vyf en dertigKolmkümmend viis -
36Ses en dertigKolmkümmend kuus -
37Sewe en dertigKolmkümmend seitse -
38Agt en dertigKolmkümmend kaheksa -
39Dertig negeKolmkümmend üheksa -
40VeertigNelikümmend -
41Een en veertigNelikümmend üks -
42Veertig tweeNelikümmend kaks -
43Veertig drieNelikümmend kolm -
44Veertig vierNelikümmend neli -
45Vyf en veertigNelikümmend viis -
46Ses en veertigNelikümmend kuus -
47Veertig seweNelikümmend seitse -
48Agt en veertigNelikümmend kaheksa -
49Veertig negeNelikümmend üheksa -
50VyftigViiskümmend -
51Vyftig eenViiskümmend üks -
52Twee en vyftigViiskümmend kaks -
53Vyftig drieViiskümmend kolm -
54Vier en vyftigViiskümmend neli -
55Vyf en vyftigViiskümmend viis -
56Vyftig sesViiskümmend kuus -
57Sewe en vyftigViiskümmend seitse -
58Agt en vyftigViiskümmend kaheksa -
59Vyftig negeViiskümmend üheksa -
60SestigKuuskümmend -
61Een en sestigKuuskümmend üks -
62Twee en sestigKuuskümmend kaks -
63Sestig drieKuuskümmend kolm -
64Sestig vierKuuskümmend neli -
65Vyf en sestigKuuskümmend viis -
66SestigKuuskümmend kuus -
67Sestig seweKuuskümmend seitse -
68Sestig agtKuuskümmend kaheksa -
69Sestig negeKuuskümmend üheksa -
70SewentigSeitsekümmend -
71SewentigSeitsekümmend üks -
72Twee en sewentigSeitsekümmend kaks -
73Sewentig drieSeitsekümmend kolm -
74Vier en sewentigSeitsekümmend neli -
75Vyf en sewentigSeitsekümmend viis -
76Sewentig sesSeitsekümmend kuus -
77Sewe en sewentigSeitsekümmend seitse -
78Sewentig agtSeitsekümmend kaheksa -
79Sewentig negeSeitsekümmend üheksa -
80TagtigKaheksakümmend -
81Tagtig eenKaheksakümmend üks -
82Twee en tagtigKaheksakümmend kaks -
83Drie en tagtigKaheksakümmend kolm -
84Vier en tagtigKaheksakümmend neli -
85Vyf en tagtigKaheksakümmend viis -
86Ses en tagtigKaheksakümmend kuus -
87Sewe en tagtigKaheksakümmend seitse -
88Agt en tagtigKaheksakümmend kaheksa -
89Nege en tagtigKaheksakümmend üheksa -
90NegentigÜheksakümmend -
91Negentig eenÜheksakümmend üks -
92Negentig tweeÜheksakümmend kaks -
93Negentig drieÜheksakümmend kolm -
94Negentig vierÜheksakümmend neli -
95Negentig vyfÜheksakümmend viis -
96Negentig sesÜheksakümmend kuus -
97Negentig seweÜheksakümmend seitse -
98Negentig agtÜheksakümmend kaheksa -
99NegentigÜheksakümmend üheksa -
100Een honderdSada -

Comments