Bosnies getalle vanaf 1 tot 100

NommersDie skryf van die NommersDie skryf van die NommersDie lesing van die Nommers
0ZeroNula -
1EenJedan -
2TweeDva -
3DrieTri -
4Vierčetiri -
5VyfPet -
6Sesšest -
7SeweSedam -
8AgtOsam -
9NegeDevet -
10TienDeset -
11ElfJedanaest -
12TwaalfDvanaest -
13DertienTrinaest -
14Veertienčetrnaest -
15VyftienPetnaest -
16Sestienšesnaest -
17SewentienSedamnaesti -
18AgtienOsamnaest -
19NegentienDevetnaest -
20TwintigDvadeset -
21TwintigDvadeset jedan -
22Twee en twintigDvadeset dve -
23Drie en twintigDvadeset tri -
24Vier en twintigDvadeset četiri -
25Vyf en twintigDvadeset pet -
26Ses en twintigDvadeset šest -
27Sewe en twintigDvadeset sedam -
28TwintigDvadeset osam -
29Nege en twintigDvadeset devet -
30DertigTrideset -
31Dertig eenTrideset jedan -
32Twee en dertigTrideset dva -
33Drie en dertigTrideset tri -
34Dertig vierTrideset četiri -
35Vyf en dertigTrideset pet -
36Ses en dertigTrideset šest -
37Sewe en dertigTrideset sedam -
38Agt en dertigTrideset osam -
39Dertig negeTrideset devet -
40Veertigčetrdeset -
41Een en veertigČetrdeset jedan -
42Veertig tweeČetrdeset dva -
43Veertig drieČetrdeset tri -
44Veertig vierČetrdeset četiri -
45Vyf en veertigČetrdeset pet -
46Ses en veertigČetrdeset šest -
47Veertig seweČetrdeset sedam -
48Agt en veertigČetrdeset osam -
49Veertig negeČetrdeset devet -
50VyftigPedeset -
51Vyftig eenPedeset jedan -
52Twee en vyftigPedeset dva -
53Vyftig driePedeset tri -
54Vier en vyftigPedeset četiri -
55Vyf en vyftigPedeset pet -
56Vyftig sesPedeset šest -
57Sewe en vyftigPedeset sedam -
58Agt en vyftigPedeset osam -
59Vyftig negePedeset devet -
60Sestigšezdeset -
61Een en sestigŠezdeset jedan -
62Twee en sestigŠezdeset dva -
63Sestig drieŠezdeset tri -
64Sestig vierŠezdeset četiri -
65Vyf en sestigŠezdeset pet -
66SestigŠezdeset šest -
67Sestig seweŠezdeset sedam -
68Sestig agtŠezdeset osam -
69Sestig negeŠezdeset devet -
70SewentigSedamdeset -
71SewentigSedamdeset jedan -
72Twee en sewentigSedamdeset dva -
73Sewentig drieSedamdeset tri -
74Vier en sewentigSedamdeset četiri -
75Vyf en sewentigSedamdeset pet -
76Sewentig sesSedamdeset šest -
77Sewe en sewentigSedamdeset sedam -
78Sewentig agtSedamdeset osam -
79Sewentig negeSedamdeset devet -
80TagtigOsamdeset -
81Tagtig eenOsamdeset jedan -
82Twee en tagtigOsamdeset dva -
83Drie en tagtigOsamdeset tri -
84Vier en tagtigOsamdeset četiri -
85Vyf en tagtigOsamdeset pet -
86Ses en tagtigOsamdeset šest -
87Sewe en tagtigOsamdeset sedam -
88Agt en tagtigOsamdeset osam -
89Nege en tagtigOsamdeset devet -
90NegentigDevedeset -
91Negentig eenDevedeset jedan -
92Negentig tweeDevedeset dva -
93Negentig drieDevedeset tri -
94Negentig vierDevedeset četiri -
95Negentig vyfDevedeset pet -
96Negentig sesDevedeset šest -
97Negentig seweDevedeset sedam -
98Negentig agtDevedeset osam -
99NegentigDevedeset devet -
100Een honderdSto -

Comments