Arabies getalle vanaf 1 tot 100

NommersDie skryf van die NommersDie skryf van die NommersDie lesing van die Nommers
0Zeroصفر
1Eenواحد
2Tweeاثنان
3Drieثلاثة
4Vierأربعة
5Vyfخمسة
6Sesستة
7Seweسبعة
8Agtثمانية
9Negeتسعة
10Tienعشرة
11Elfأحد عشر
12Twaalfاثنا عشر
13Dertienثلاثة عشر
14Veertienأربعة عشرة
15Vyftienخمسة عشر
16Sestienست عشرة
17Sewentienسبعة عشر
18Agtienثمانية عشر
19Negentienتسعة عشر
20Twintigعشرون
21Twintigواحد وعشرون
22Twee en twintigإثنان وعشرون
23Drie en twintigثلاثة وعشرين
24Vier en twintigأربع وعشرين
25Vyf en twintigخمسة وعشرين
26Ses en twintigستة وعشرين
27Sewe en twintigسبعة وعشرون
28Twintigثمانية وعشرين
29Nege en twintigتسعة وعشرون
30Dertigثلاثون
31Dertig eenثلاثون واحد
32Twee en dertigاثنين وثلاثين
33Drie en dertigثلاثة وثلاثين
34Dertig vierأربعة وثلاثين
35Vyf en dertigخمسة وثلاثين
36Ses en dertigستة وثلاثين
37Sewe en dertigسبعة وثلاثون
38Agt en dertigثمانية وثلاثون
39Dertig negeثلاثين تسعة
40Veertigأربعون
41Een en veertigأربعون واحد
42Veertig tweeاثنين وأربعين
43Veertig drieثلاثة وأربعون
44Veertig vierأربعة وأربعون
45Vyf en veertigخمسة وأربعين
46Ses en veertigستة وأربعين
47Veertig seweسبعة وأربعون
48Agt en veertigثمان وأربعين
49Veertig negeتسعة وأربعون
50Vyftigخمسون
51Vyftig eenواحد وخمسون
52Twee en vyftigإثنان وخمسون
53Vyftig drieثلاثة وخمسون
54Vier en vyftigأربعة وخمسين
55Vyf en vyftigخمسة وخمسون
56Vyftig sesستة وخمسون
57Sewe en vyftigسبعة وخمسين
58Agt en vyftigثمانية وخمسون
59Vyftig negeتسعة وخمسون
60Sestigستون
61Een en sestigإحدى وستين
62Twee en sestigاثنان وستون
63Sestig drieثلاثة وستون
64Sestig vierأربعة وستون
65Vyf en sestigخمسة وستون
66Sestigستة وستين
67Sestig seweسبعة وستين
68Sestig agtثمانية وستين
69Sestig negeتسعة وستين
70Sewentigسبعون
71Sewentigسبعين واحد
72Twee en sewentigاثنان وسبعون
73Sewentig drieثلاثة وسبعون
74Vier en sewentigأربعة وسبعين
75Vyf en sewentigخمسة وسبعون
76Sewentig sesستة وسبعين
77Sewe en sewentigسبعة وسبعون
78Sewentig agtثمانية وسبعين
79Sewentig negeتسعة وسبعون
80Tagtigثمانون
81Tagtig eenثمانون واحد
82Twee en tagtigثمانين اثنين
83Drie en tagtigوثلاثة وثمانين
84Vier en tagtigثمانون أربعة
85Vyf en tagtigخمسة وثمانون
86Ses en tagtigستة وثمانون
87Sewe en tagtigسبعة وثمانون
88Agt en tagtigثمانية وثمانون
89Nege en tagtigوتسعة وثمانون
90Negentigتسعون
91Negentig eenتسعين واحد
92Negentig tweeتسعين اثنين
93Negentig drieثلاثة وتسعون
94Negentig vierتسعين أربعة
95Negentig vyfتسعين خمسة
96Negentig sesستة وتسعون
97Negentig seweتسعون سبعة
98Negentig agtثمانية وتسعين
99Negentigتسعة وتسعين
100Een honderdمائة

Comments